(Minghui.org) «موسیقی صالح و زیبا» اصطلاحی است که برای توصیف موسیقی در فرهنگ سنتی چین استفاده می‌شد. این اصطلاح بر اخلاقیات و هماهنگی بین انسان و طبیعت تأکید دارد. چنین موسیقی‌ای انرژی مثبتی را دربر دارد که به سلامت و تندرستی فرد کمک می‌کند.

واژه چینی باستان برای «موسیقی» بسیار شبیه واژه چینی باستان برای «طب» است و اعتقاد بر این است که هر دوی موسیقی و طب قدرت‌های شفابخشی دارند و می‌توانند بین ذهن و بدن تعادل برقرار کنند.

پنج تُن صدا در موسیقی چین باستان وجود دارد: گونگ، شانگ، جوئه، ژی و یو. هرکدام به یکی از ۵ عنصر طبیعت- فلز، چوب، آب، آتش و خاک مرتبط است.

تُن «گونگ» مرتبط است به زمین، بنابراین روی طحال و معده تأثیر می‌گذارد. گوش دادن به موسیقی با تُن‌های «گونگ» می‌تواند تأثیر مثبتی بر سلامتی طحال و معده داشته باشد.

تُن صدای «جوئه» به چوب مربوط است و روی کبد تأثیر می‌گذارد. بنابراین گوش دادن به موسیقی با تُن «جوئه» به سلامتی کبد کمک می‌کند.

گوش دادن به موسیقی صالح و زیبا می‌تواند بین اندام‌ها هماهنگی برقرار کند و بنابراین قدرت شفابخشی دارد.

اما موسیقی مدرن گرایش به انحطاط و پر سر و صدا بودن دارد و باعث برهم زدن تعادل میان اندام‌ها می‌شود. گوش دادن به بسیاری از چنین موسیقی‌هایی ممکن است به شنوایی آسیب برساند و اعتقاد براین است که بر سلامتی فرد تأثیری منفی دارد.

بیشتر مردم از معنای درونی و قدرت شفابخشی موسیقی صالح و زیبا آگاهی ندارند و این نوع موسیقی امروزه اغلب به موسیقی پس‌زمینه تنزل یافته است.

مایه خوشبختی است که هنرهای نمایشی شن یون موسیقی هماهنگ و زیبایی را به صحنه نمایش برگردانده است. موسیقی اجرا شده در شن یون الهام‌بخش است. معانی عمیقش ریشه در تمدن باستان دارد. اعتقاد بر این است که این موسیقی از آسمان‌ها آورده شده و معنای زندگی، حقیقت جهان و امید برای بشریت را به‌تصویر می‌کشد.

ارکستر شن یون ترکیبی از عظمت ارکستر سمفونی غربی همراه سازها و موسیقی شرقی است که از تمدن ۵۰۰۰ساله چین الهام گرفته است.

گزارشات بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه بیماری‌های افراد حاضر در سالن‌های اجرای شن یون، بعد از تماشای آن ناپدید شده‌اند.

شن یون علاوه بر این موسیقی، بهترین رقص کلاسیک چینی را به‌تصویر می‌کشد و تجربه بسیار لذت‌بخش و باارزشی را ارائه می‌دهد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/21/155644.html