(Minghui.org) پس از اینکه دادگاه عالی خلق چین در تاریخ ۱ مه ۲۰۱۵ اعلام کرد که دادگاه‌ها ملزم به رسیدگی به پرونده‌های ارائه شده توسط شهروندان هستند، بارانی از شکایت کیفری از سوی تمرین‌کنندگان فالون گونگ به سمت آن جاری شد.

از اواخر ماه فوریه سال ۲۰۱۶، بیش از ۲۰۰ هزار تمرین‌کنندۀ فالون گونگ و اعضای خانواده و دوستان‌شان پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین تنظیم کرده‌اند. او دیکتاتور سابق چین است که آزار و اذیت این تمرین معنوی را در سال ۱۹۹۹ آغاز کرد. شاکیان، برای رسیدگی به جرائم جیانگ در آزار و شکنجه، پرونده‌های حقوقی خود را طریق پست یا اینترنت با استفاده از نام واقعی خود به دادستانی عالی خلق و دیوان عالی کشور ارسال کرده‌اند و او را لحاظ جنایی مسئول دانسته‌اند.

در بسیاری از نقاط در چین، تعداد بیشتری از مردم متوجه واقعیت‌های پشت این آزار و شکنجه شده‌اند. آنها برای نشان دادن حمایت خود از تلاش‌های تمرین‌کنندگان خواستار کشاندن جیانگ به پای میزعدالت شده‌اند.

از ماه فوریه سال جاری، در مجموع ۱۸۳۳ نفر در شهر یویی‌یانگ، استان هونان، ۱۵۹۹در شهر چنژو، استان هونان و ۵۱۹ در شهر دژو، استان شاندونگ با قرار دادن اثر انگشت و نام خود در پای گزارشی از جنایات جیانگ برای ارائه به دادستانی عالی، حمایت خود را از تمرین‌کنندگان نشان دادند.

امضا و اثر انگشت مربوط به ساکنان شهر یویییانگ، استان هونان، چین.

امضا و اثر انگشت مربوط به ساکنان شهر چنژو، استان هونان، چین.

امضا و اثر انگشت مربوط به ساکنان شهر دژو، استان شاندونگ، چین.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/9/155850.html