(Minghui.org) جلسه دادگاه علنی تمرین‌کننده فالون گونگ خانم جیانگ منگمی برای ۲ مارس ۲۰۱۶ برنامه‌ریزی شده بود، اما قاضی ارشد در آخرین لحظه زمانی که مردم برای دادرسی نشسته بودند لغو محاکمه را اعلام کرد. او گفت: «برای پرونده‌های فالون گونگ جلسات علنی برگزار نمی‌شود.»

اعضای خانوادۀ خانم جیانگ و خانواده‌های دو تمرین‌کننده دیگری که با او مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بودند و وکیلش در ساعت۹:۳۰ صبح در تاریخ ۲ مارس به دادگستری شهر یانتینگ رسیدند و در بیرون ساختمان منتظر ماندند. برخی از آنها روز قبل از دیانگ آمده بودند که بیش از ۱۶۰ کیلومتر فاصله دارد. وکیل از پکن آمده بود. آنها در داخل دادگاه تا حدود ساعت ۱ ظهر نشسته بودند.

وکیل با ارائه شواهد و مدارک قانونی از «گان» خواست تا جلسه دادگاه را علنی کند. گان پاسخ داد: «من هرگز جلسه علنی برای پرونده‌های فالون گونگ برگزار نکرده‌ام.»

وکیل گفت: «این فقط به این معنی است که شما همیشه خلاف قانون عمل کرده‌اید.» گان سپس بهانه‌ای دیگر آورد: «ما امروز محاکمه‌ای برگزار نمی‌کنیم.»

پیش‌زمینه

خانم جیانگ تمرین‌کننده‌ای اهل دیانگ، شهر میانیانگ در استان سیچوان است. او در ۴ ژوئن، ۲۰۱۵ هنگامی که در حال کمک به تمرین کنندۀ مسنی بود تا در ادارۀ پست فرم طرح دعوی‌اش علیه جیانگ زمین را برای ارسال آماده کند، توسط مأموران ادارۀ پلیس محلی لویانگ و بخش امنیت داخلی شهر یانتینگ بازداشت شد.

پس از آن، دادستانی بخش یانتینگ او و رئیسش خانم لو شنگلی و تمرین‌کننده دیگر خانم تان شوهوی را به‌دلیل توزیع مطالب حقیقت فالون گونگ در بخش یانتینگ، تحت پیگرد قانونی قرار داد. دادگاه به خانواده و وکلای‌شان اطلاع داد که در تاریخ ۲ مه ۲۰۱۶ در جلسه دادرسی حاضر شوند.

اطلاعات تماس گان یونگ‌هونگ، قاضی ارشد دادگاه بخش یانتینگ: ۸۶۱۵۳۹۰۲۷۱۸۹۹‎+

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/12/155882.html