(Minghui.org) خانم سونگ ژانبیائو، استادیار در مؤسسه کنترل کیفیت دانشگاه هبی، شکایت کیفری خود را علیه دیکتاتور سابق چین تنظیم و به دادستانی عالی چین ارسال کرد. جیانگ زمین متهم به آزار و شکنجه فالون گونگ است. در نتیجه، او مورد آزار و اذیت قرار گرفته و اکنون دیگر اجازه تدریس ندارد.

دانشگاه هبی پس از اطلاع از طرح شکایت، به مدیریت مؤسسه کنترل کیفیت دستور داد که آقای سونگ بخواهد تا اظهاریه‌ نفی فالون گونگ را امضا کند. در غیر این صورت آنها دستورات آزار و اذیت اداره ۶۱۰ شهر بائودینگ را انجام می‌دهند. خانم سونگ خودداری کرد و به آنها گفت که کارشان غیرقانونی است. مؤسسه در برابر فشارهای بعدی دانشگاه قادر به مقاومت نبود، از این‌رو حق خانم سونگ را برای تدریس به دانشجویان در این ترم لغو کرد.

خانم سونگ ۵۲ ساله، ۱۹ سال پیش تمرین فالون گونگ را آغاز کرد. او شکایت کیفری خود را در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۵ تنظیم و به دادستانی عالی ارسال کرد. ادارۀ ۶۱۰  با استفاده از این بهانه که صحت و سقم اسامی را برای دادستانی عالی مورد بررسی قرار می‌دهند، به کارکنانش در انجمن شوآنکای و مأموران ادارۀ پلیس هپینگلی دستور داد تا او و شوهرش را مورد آزار و اذیت قرار دهند. آنها ضمن تهدید او گفتند که باید اسناد مربوط به نفی فالون گونگ را امضا کند و اگر از این کار امتناع کند هدف آزار و شکنجه قرار خواهد گرفت. از جمله اجازه تدریس نخواهد داشت و از جایگاه فعلی‌اش نیز برکنار خواهد شد. آنها همچنین مطالب را به دفتر حفظ ثبات دانشگاه هبی ارسال کردند.

رئیس انجمن محله مربوط به انجمن شوآنکای با یک مأمور پلیس در روز ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ به منزل خانم سونگ رفتند و شوهرش را تهدید کردند و او را وادار به امضای ضبط بازجویی کردند و از او عکس گرفتند. آنها از ۱۷ دسامبر منزل خانم سونگ را تحت مراقبت قرار داده‌اند.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/13/155898.html