(Minghui.org) هر ده روز مردم بسیاری به بازار بزرگی می‌آیند که در منطقه ما برپا می‌شود. تمرین‌کنندگان اخیراً برای به‌نمایش گذاشتن مطالب اطلاع‌رسانی تابلویی را ساخته‌اند و آن را در بازار آویزان می‌کنند تا این امکان را فراهم آورند که مردم دربارۀ فالون دافا و آزار و شکنجه مطلع شوند.

روی تابلو فهرستی از جنایاتی قرار دارد که جیانگ زمین رئیس سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) مرتکب شده است، او آزار و شکنجه علیه فالون دافا را در سال ۱۹۹۹ راه‌اندازی کرد. همچنین فهرستی مربوط به اطلاعات دربارۀ پرونده‌های جنایی علیه جیانگ را قرار داده‌ایم تا مردم بدانند که جنایاتی که او مرتکب شده علیه بشریت بوده‌اند.

تعداد زیادی از مردم جلوی تابلوی نمایش ما توقف کوتاهی کرده و ضمن مطالعه مطالب اطلاع‌رسانی، نظرات‌شان را نیز بیان می‌کردند. یکی گفت: «جیانگ زمین بسیار فاسد و بی‌رحم است! بسیاری از مردم چین را کشته است و باید تاوان کارش را بدهد. او باید سال‌ها پیش محاکمه می‌شد.»

پس از گذشت ده روز، زمان برپایی مجدد بازار و تجمع دوباره در آن فرا رسید. تابلو هنوزهم آنجا بود، تا کار اطلاع رسانی به مردم درباره فالون دافا و آزار و شکنجه انجام شود.

شوهرم شکایت کیفری علیه جیانگ زمین را امضا کرد

در تابستان گذشته شوهرم عکس کوچکی از رهبر سابق حزب کمونیست چین را به خانه آورد. گیره‌ای به شکل چکش و داس در پشت آن آویزان بود. وقتی از او پرسیدم چرا او آن را به خانه آورده است، گفت که کسی آن را به او داده و او فکر کرده بود که آن را به فرزندمان بدهد تا با آن بازی کند. با او دربارۀ  جنایاتی که آن مرد علیه مردم چین مرتکب شده بود صحبت کردم و از او خواستم که آن را دور بیندازد و من سرگرم انجام کارهای خانه شدم. روز بعد عکس رهبر نبود اما  گیرۀ داس و چکش را پیدا کردم. آن را دور انداختم. وقتی از شوهرم پرسیدم که چه برسر عکس آمد، او گفت که  آن را دور انداخته است.

با شوهرم در ماه ژوئن ۲۰۱۵ در مورد طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین صحبت کردم. از او پرسیدم که آیا می‌تواند به من کمک کند تا یک نسخه پیش‌نویس تهیه کنم، چون برای نوشتن اعتماد به نفس نداشتم. او گفت که آن را برایم انجام می‌دهد.

روز بعد متوجه شدم که یک تمرین‌کننده شکایت کیفری مشترکی نوشته است. بنابراین آن را امضا کردم و اثر انگشتم را پای آن گذاشتم. آن از طریق پست اکسپرس فرستاده شد و ما رسید تأیید دریافت توسط دادستانی عالی را روز بعد دریافت کردیم.

وقتی به شوهرم گفتم که من یک نامه شکایت مشترک را امضا کردم، از من پرسید که چرا به او نگفته بودم. او گفت: «من نیز می‌خواهم نامه‌های شکایت مشترک را امضا کنم و اثر انگشت پای آنها بگذارم!»

زمان چندانی نگذشته بود که  او امضا و اثر انگشتش را روی یکی دیگر از نامه شکایت مشترک قرار داد و خواسته‌اش انجام شد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/28/155734.html