(Minghui.org) درحال حاضر چهل و یک نفر در استان هیلونگ‌جیانگ در زندان هولان حبس هستند. آنها به دلیل امتناع از رها کردن باورشان به فالون گونگ در آنجا تحت شکنجه قرار دارند. این روش معنوی توسط رژیم کمونیستی مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

دامنۀ سنی تمرین‌کنندگان از ۳۸ تا ۷۳ سال است. دامنۀ دورۀ محکومیت آنها از ۳ تا ۱۷ سال و میانگین آن ۵ سال و نیم است.

دورۀ محکومیت تمرین‌کنندگانی که درحال حاضر در زندان هولان هستند

وب‌سایت مینگهویی

نمودار شامل ۴۰ تمرین‌کننده؛ طول مدت محکومیت هر تمرین‌کننده نامعلوم است.

سوء‌رفتار در بخش آموزش فشرده

تمرین‌کنندگانی که ابتدا وارد زندان هولان می‌‌شوند در بخش دوره آموزش فشرده قرار داده می‌شوند و به پوشیدن جلیقه‌های ویژه به‌عنوان وسیله‌ای برای تحقیر و متمایز کردن‌شان از سایر زندانیان وادار می‌شوند.

نگهبانان تلاش می‌کنند تا با تهدید به شکنجه، تمرین‌کنندگان را به نفی فالون گونگ وادار کنند. آقای دوو چانگیینگ به‌خاطر ممانعت از نفی ایمانش، مورد ضرب و شتم و محرومیت از آب و خواب قرار گرفت. آقای ژانگ ونگلونگ آنقدر مورد شکنجه قرار گرفت که دچار بیمار روانی شد. آقای کانگ چانگجیانگ پس از تحمل ضرب و شتم وحشیانه به مدت سه هفته بستری شد.

همه تمرین‌کنندگان در بخش آموزش فشرده به انجام کار اجباری وادار می‌شدند. نگهبانان برای استفاده از توالت محدودیت قائل می‌شدند و ازحمام کردن، شستن لباس و صحبت کردن آنان با همدیگر ممانعت به‌عمل می‌آوردند. وعده‌های غذایی شان شامل نان بخار پز، کلم سفید و هویج تشکیل شده است. فقط گاه‌گاهی به آنها آب داده می‌شود.

شب‌ها، شش تمرین‌کننده در فضای یک و نیم متر در یک و نیم متر می‌خوابند. ملافه‌های کثیف و حشره‌زده از لکه‌های خون و ادرار پوشیده شده است.

بر خلاف سایر زندانیان که پس از سه ماه آموزش فشرده به سایر بندها یا زندان‌ها منتقل می‌شوند، تمرین‌کنندگان در این بخش مدت‌ها نگه داشته می‌شوند، برخی تا یک سال در این بخش می‌مانند. نگهبانان و مسئولان زندان درازای «تبدیل» تمرین‌کنندگان یا وادار کردن‌شان به نفی فالون گونگ، تشویقی دریافت می‌کنند.

ادامه شکنجه در بخش‌ها یا سایر زندانها

پس از سه تا دوازده ماه «آموزش فشرده،» تمرین‌کنندگان به زندان داچینگ یا به سایر بخش‌های زندان هولان منتقل و برای ساعت‌های طولانی به انجام کار اجباری و بدون حقوق وادار می‌شوند، (سایر زندانیان در ازای انجام کار مزد می‌گیرند.)

تمرین‌کنندگان اگر با متون فالون دافا، درحال انجام تمرین‌های فالون گونگ گیر بیفتند یا از دستورات نگهبانان سرپیچی کنند،  مورد ضرب و شتم وحشیانه، هفته‌ها حبس در سلول انفرادی یا محرومیت از ملاقات با اعضای خانواده قرار می‌گیرند.

به‌عنوان مثال، آقای زونگ ژائوچین به‌دلیل خودداری از نفی ایمانش در مقابل بازرسان نظارت زندان به مدت یک ماه در سلول انفرادی حبس شد. آقای لیو وی پس از انجام تمرین‌های فالون گونگ توسط مأموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یک دندانش را از دست داد. آقای ژانگ جینکو بعد از اینکه به خانواده‌اش گفت که کتک خورده است، از ملاقات با خانواده‌اش محروم شد.

در ذیل اسامی ۴۱ تمرین‌کننده ارائه می‌شود که در حال حاضر در زندان هولان هستند و طول مدت محکومیت‌شان ذکر شده است.

یانگ یونگیینگ (۵۱ ساله)، ۱۷ سال
کانگ چانگجیانگ (۴۹ ساله)، ۱۴سال
یو بائوچینگ (۴۴ ساله)، ۱۴سال
مو ژیکوی (۶۱ ساله)، ۱۲ سال
ما چونچنگ (۴۱ ساله)، ۱۰ سال
چنگ شوشیانگ (۵۴ ساله)، ۷ سال
شو ژانجی (۵۱ ساله)، ۷ سال
ژانگ جینکو (۴۰ ساله)، ۷ سال
ژانگ چینگشنگ (۶۰ ساله)، ۷ سال
ژونگ ژائوچین (۴۵ ساله)، ۷ سال
آن یونگژن (۶۰ ساله)، ۶ سال
زو ژنگچی (۶۲ ساله)، ۶ سال
لی شین (۴۳ ساله)، ۵ سال
لیو فنگ‌چنگ (۴۶ ساله)، ۵ سال
لیو هنگتو (۴۷ ساله)، ۵ سال
سان ونفو (سن نامعلوم)، ۵ سال
وو گورونگ (۵۲ ساله)، ۵ سال
لیو شیچوآن (۴۹ ساله)، ۴ سال و نیم
شیائو ژیگانگ (۴۲ ساله)، ۴ سال و نیم
ژو شوتیان (۶۱ ساله)، ۴ سال و نیم
فنگ ژیفو (۷۳ ساله)، ۴ سال
جیانگ بو (۳۸ ساله)، ۴ سال
جینگ شنگ‌فنگ (۶۷ ساله)، ۴ سال
لیو شییینگ (۶۵ ساله)، ۴ سال
ون یینگ‌ژو (۴۸ ساله)، ۴ سال
یین وانژی (۵۶ ساله)، ۴ سال
ژانگ پیزنگ (۵۴ ساله)، ۴ سال
ژانگ ژونگ (۴۸ ساله)، ۴ سال
ژو جیافو (۴۴ ساله)، ۴ سال
زو انژی (۶۶ ساله)، ۴ سال
چو شیوکای (۶۹ ساله)، ۳سال و نیم
لی مین (۴۵ ساله)، ۳ سال و نیم
ژائو جیاکوآن (۴۶ ساله)، ۳ سال
ژائو ژنگفو (سن نامعلوم)، ۳ سال
فانگ ژنگدی (سن نامعلوم)، مدت محکومیت نامعلوم

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/18/156322.html