(Minghui.org) زندان زنان مغولستان داخلی یکی از مکان‌های اصلی برای حبس ساکنین محلی به‌خاطر عقیده‌شان بوده است. از زمانی‌که حکومت کمونیستی چین آزار و شکنجه فالون گونگ خود را آغاز کرد که روشی معنوی بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است، تمرین‌کنندگان قانون‌مند در این زندان حبس شده‌اند و تحت آزار و شکنجه شدید قرار گرفته‌اند.

مقامات زندان روش‌های متعددی از‌جمله شکنجه بدنی، تزریق داروهای ناشناخته، فریب‌کاری روانی و کار اجباری را در تلاش برای مجبور کردن تمرین‌کنندگان زندانی در ترک باورشان به فالون گونگ به‌وجود آورده‌اند.

بسیاری از تمرین‌کنندگان جراحات شدید همراه با بیماری‌های دراز‌مدت را متحمل شده‌اند یا دچار حملات و ضربات روحی شده‌اند. می‌دانیم که دست‌کم یک تمرین‌کننده بر اثر شکنجه در زندان کشته شده است.

تا امروز، تأیید شده است که دست‌کم ۴۱ تمرین‌کننده از این استان به‌خاطر استفاده از حق قانونی آزادی عقیده خود، زمانی در این زندان حبس شده‌اند. چهار تن از این تمرین‌کنندگان عبارتند از خانم لیو شیورونگ و سه دخترش، تیان شین، تیان فانگ و تیان میائو که همگی زمانی را در زندان به‌سر بردند. تیان شین اخیراً و پس از گذشت زمان کمی از آزادی‌اش دوباره به این زندان فرستاده شد.

به‌علت مسدود‌سازی اطلاعات از سوی حکومت، به‌نظر می‌رسد که صدها تمرین‌کننده محلی دیگر در این زندان آزار و شکنجه را متحمل شده‌اند.

شکنجه بدنی

نگهبان کانگ جیان‌وی اغلب مسئولیت آزار و اذیت تمرین‌کنندگان را رهبری می‌کرد. همچنین او و سایر نگهبانان زندانیان جنایتکار را با وعده کاهش دورۀ محکومیت، ترغیب به شکنجه تمرین‌کنندگان می‌کردند.

مرگ خانم لیانگ لی‌شین بر اثر سرطان ناشی از آزار و اذیت

خانم لیانگ لی‌شین پس از بازداشت غیرقانونی‌اش در اوت ۲۰۰۴ محکوم به شش سال زندان شد. او پس از تحمل انواع و اقسام شکنجه‌ها مبتلا به سرطان شد. به‌گفته پلیس محلی، او زمانی که هنوز در حبس بود درگذشت.

بسیاری از تمرین‌کنندگان، قربانی ضرب‌و‌شتم کانگ می‌شوند

تقریباً تمام تمرین‌کنندگانی که در این زندان حبس شدند، از سوی نگهبان کانگ جیان‌وی مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته بودند. او حتی به اعمال قساوت‌آمیزش می‌بالید و می‌گفت: «من همان نگهبان شیطان هستم که در وب‌سایت مینگهویی گزارش شده است. خوب چه؟!»

او یکبار موی خانم وانگ شیوفانگ را گرفت تا با یک باتوم الکتریکی به سرش شوک وارد کند. ساعت‌ها با مشت به سینه او زد که باعث شکستن دنده‌هایش شد. وقتی سه سال بعد خانم وانگ آزاد شد، سینه‌اش هنوز آسیب‌دیده بود و موهای چندین ناحیه از سرش ریخته بود.

دنده‌های خانم ژای کویی‌شیا نیز پس از این شکست که کانگ مکرراً او را مورد ضرب‌و‌شتم قرار داد. او ماه‌ها نمی‌توانست راه برود و تنها می‌توانست چهار دست‌و‌پا حرکت کند.

کانگ به شرمگاه خانم لی یوژی محکم لگد زد به‌طوری که این خانمی که در آن زمان بیش از ۷۰ سال سن داشت را نقش بر زمین کرد. دو زندانی او را بلند کردند و به دفتر زندان کشاندند جایی‌که مجبور شد ساعت‌ها در یک وضعیت ثابت (ایستاده یا چمباتمه‌زده) بماند.

پس از هل دادن خانم پانگ چون‌شیانگ به زمین، کانگ او را با موهایش گرفت و روی زمین به اطراف کشاند.

تزریق داروهای ناشناخته

نگهبانان تمرین‌کنندگانی که در اعتراض به این وحشیگری‌ها دست به اعتصاب غذا می‌زدند را به‌طور وحشیانه‌ای تحت خوراندن اجباری قرار می‌دادند. خانم وانگ یینگ به‌مدت نزدیک به یک سال هیچ غذایی نخورد و تحت خوراندن اجباری تنبیهی قرار گرفت. نگهبانان اغلب به او مایع زرد ناشناخته‌ای می‌دادند که باعث بیمار‌ی‌اش می‌شد.

به خانم شی یون‌می نیز چندین بار داروهای ناشناخته دادند. حتی زمانی‌که او در اعتصاب غذا نبود، نگهبانان بهانه‌هایی پیدا می‌کردند که به او دارو بدهند. آنها عمداً فشار خونش را دستکاری می‌کردند به‌طوری که گویی فشار خون بالا و خطرناک دارد و او را مجبور می‌کردند که برای درمان «علایم بیماری‌اش» قرص بخورد.

فریب‌کاری روانی

به‌منظور وادار کردن تمرین‌کنندگان به ترک باورشان، نگهبانان آنها را مجبور می‌کردند که تبلیغات افتراآمیز به فالون گونگ را بخوانند یا تماشا کنند.

یک روز نگهبانان ۱۴ تمرین‌کننده از یک جلسه شستشوی مغزی را مقابل سایر زندانیان به‌صف کردند و به زندانیان دستور دادند که برای چند ساعت به این تمرین‌کنندگان با صدای بلند دشنام دهند.

نگهبانان همچنین سعی می‌کردند که اعضای خانواده تمرین‌کنندگان را فریب دهند و از آنها برای تضعیف اراده تمرین‌کنندگان استفاده کنند. برای مثال، خانواده یکی از تمرین‌کنندگان پس از خوردن فریب این حقۀ نگهبانان از ملاقات با او امتناع ورزید. در‌حالی‌که این تمرین‌کننده هنوز از خیانت خانواده‌اش گیج و سراسیمه بود، باید تحت انزوا قرار گرفتن در زندان را تحمل می‌کرد. نگهبانان به تمام زندانیان دیگر دستور داده بودند که با او حرف نزنند یا به او نزدیک نشوند. سال‌ها بعد او به‌یاد آورد که در این مدت نزدیک بود دچار فروپاشی ذهنی شود.

بردگی

نگهبانان تمرین‌کنندگان را به کار سخت بدون دستمزد می‌گماردند. به تمرین‌کنندگان دستور داده می‌شد که ساعت‌های طولانی محصولات مختلفی را بسازند. بسیاری از آنها پس از اینکه در معرض مواد سمی قرار می‌گرفتند و تحت شرایط غیربهداشتی و همچنین با برنامه طاقت‌فرسا کار می‌کردند، مبتلا به بیماری‌هایی می‌شدند.

فهرست ۴۱ تمرین‌کننده زندانی مشخص

دای ژن‌یون، دینگ یان‌لی، دوآن شوئه‌چین، فَن جین‌لینگ، گائو ژی‌فان، هوآنگ چائو‌شیا، جی شورونگ، لی شیلین، لی یوفِن، لی یوژی، لیانگ لی‌شین، لیو فنگ‌رونگ، لیو فنگ‌یون، لیو شیو‌رونگ، لیو یینگ‌چون، لیو یوپینگ، منگ گویی‌لان، پنگ چون‌شیانگ، شائو گویی‌ژن، شی یومی، سونگ یاچین، تیان فنگ، تیان میائو، تیان سوفنگ، تیان شین، وانگ فنگ‌هوا، وانگ گویی‌هوا، وانگ جیوفنگ، وانگ سوچین، وانگ شیوفنگ، وانگ یینگ، وو آی‌هونگ، یان شوکویی، یانگ لیرونگ، یو فنگ‌یینگ، ژای کویی‌شیا، ژانگ کویی‌مین، ژانگ کویی‌پینگ، ژنگ گویی‌ژی، ژو لی‌یینگ، ژو یافن

سابقه آزار و شکنجه

زندان زنان مغولستان داخلی که در منطقه شیائو‌هِی‌هی، شهر هوه‌هات، واقع است پیش از این به‌عنوان اولین زندان زنان مغولستان داخلی شناخته شده بود. این زندان در نوامبر ۲۰۰۳ به روستای شوای‌جیایینگ منتقل شد تا با دومین زندان زنان مغولستان داخلی ادغام شود که از بائوآن‌ژائو، شهر شینگ‌آن، به آنجا منتقل شده بود.

افراد درگیر در آزار و اذیت تمرین‌کنندگان در زندان زنان مغولستان داخلی

نگهبانان: کانگ جیان‌وی، شیائو می، بای گویی‌رونگ، لیو گانگ، بای گویی‌می، وو رینینگ و ژائو پنگ‌چانگ

زندانیان: یوان وی، شن بو، لی شیائولان و لیو یان

گزارش‌های مرتبط:

قساوت‌ها در ساخت محصولات توسط نیروی کار برده‌‌ای در زندان زنان مغولستان داخلی
مرگ خانم لیانگ لیشین در زندان زنان شهر هوه‌هات
َمحکومیت غیرقانونی مجدد خانم معلم وانگ شیوفانگ از مغولستان داخلی
تحمل رنج آزار و شکنجه معلم بازنشسته خانم تیان سوفانگ پیش از مرگ
بازداشت مجدد خانم وانگ سوچین از منطقۀ خودمختار مغولستان داخلی
محکومیت غیرقانونی سه عضو یک خانواده در شهر اولان‌هوت، مغولستان داخلی
آزار و شکنجه سونگ یاچین، تمرین‌کننده فالون دافا، در زندان زنان هوه‌هات
اتهام و محاکمه ناعادلانۀ همسر و اجبار شوهر به ترک سالن دادگاه
رنج تمرین‌کننده دوان شوه‌چین از مغولستان داخلی از شکنجه وحشیانه
محاکمه غیرقانونی خانم لیو شیورونگ
محکومیت غیرقانونی خانم یانگ لی‌رونگ از مغولستان داخلی به هشت سال زندان

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/31/156112.html