(Minghui.org) تمرین‌کنندۀ فالون گونگ خانم هائو چیوجینگ، ۴۵ ساله، از شهر دالیان، استان لیائونینگ، در سال ۲۰۱۲ به‌لیل خودداری از رها کردن فالون گونگ بازداشت شد. او را به یک اردوگاه کار اجباری منتقل و در آنجا شکنجه‌اش کردند.

او طرح دعوی خود را علیه جیانگ در سپتامبر ۲۰۱۵ تنظیم کرد. جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین به راه‌اندازی آزار و شکنجه فالون گونگ متهم است.

گزارش خانم هائو از مصیبتش

در ۶ ژوئیه ۲۰۱۲ وقتی فرزندم را در جلوی مدرسه‌اش پیاده کردم، یک مأمور پلیس درِ ماشینم را باز کرد و مرا بیرون کشید و سوئیچ ماشینم را قاپید. سپس، دو مأمور دیگر در حالی که مرا زیر مشت و لگد گرفته بودند به من دستبند زدند، مرا روی زمین نگه داشتند و قدری بیشتر لگد زدند و سپس مرا به داخل ماشین هل دادند.

سپس آپارتمانم را غارت و جواهرات، یک کامپیوتر، تلفن همراه و کتاب‌هایم را در میان سایر وسایل شخصی‌ام توقیف کردند.

من در بازداشتگاه با ۲۰ زندانی در یک سلول کوچک بودم. به یک سال کار اجباری محکوم و در اردوگاه کار اجباری زنان ماسانجیا در استان لیائونینگ محبوس شدم.

شکنجه در اردوگاه کار اجباری زنان ماسانجیا

در اردوگاه کار اجباری زنان ماسانجیا، به اجبار باید ساعت ۵ صبح بیدار می‌شدم. مأموران مرا روی چهارپایه‌ای کوچک برای مدت طولانی می‌نشاندند. نگهبانان زندانیانی را برای نظارت بر من می‌گماشتند تا مطمئن شوند که پاهایم را حرکت نمی‌دهم یا چشمانم را نمی‌بندم.

تمرین‌کنندگان از صحبت کردن با یکدیگر یا حتی استفاده از حرکات و اشاره برای برقراری ارتباط منع می‌شدند. نگهبانان روزانه ما را به سلول‌های مختلف منتقل می‌کردند.

محکومیت زندانیان در صورت اعمال شکنجه به تمرین‌کنندگان، کاهش می‌یافت.

دونگ‌گانگ منطقه‌ای در ماسانجیا است که آنها تمرین‌کنندگان را تحت شکنجه قرار می‌دهند. این کار تلاشی برای وادار کردن ما به رها کردن باورمان به فالون گونگ بود. آنها تحت روش‌های مختلف شکنجه، از جمله کشش، بستن با دستبند، اعمال شوک با باتوم الکتریکی، ضرب و شتم، محرومیت از خواب و محرومیت از حق ملاقات قرار داشتند.

از آنجا که از نفی باورم خودداری کردم، در منطقه دونگ‌گانگ تحت شکنجه قرار گرفتم. نگهبانان دست‌هایم را ساعت‌ها به یک لوله آب گرم می‌بستند. آنها دستبند را طوی محکم می‌بستند که منجر به جراحت در دستانم می‌شد.

یک بار که با تمرین‌کنندۀ دیگری در یک سلول محبوس بودم، زندانیان ما را تحت نظر داشتند و باید گزارش‌ما را به نگهبانان می‌دادیم. دوربین‌های مدار بسته در داخل سلول، حمام و راهرو‌ها وجود داشت.

مجبور بودم که از ساعت ۴ صبح تا نیمه شب یا دیرتر، در داخل یک سبد کوچک چمباتمه بزنم. در آن زمان از خواب محروم بودم. غذایم نوعی کلوچه بخار پز با نصف کاسه سوپ رقیق بود. آنها سنگ‌های کوچکی را داخل کلوچه می‌گذاشتند که مجبور بودم همانطور آن را ببلعم.

دیوارها و کف زمین با پوسترهای ضد فالون گونگ پوشیده شده بود. نگهبانان با فحاشی مرا آزار می‌دادند و به شکنجه تهدید می‌کردند.

روش‌های شکنجه انتخاب شده

کشش شدید بدن

پس از تحمل۱۱ روز شکنجه و ثابت قدم ماندن در ایمانم، نگهبانان دست‌هایم را از طرفین باز کردند و تا جایی که می‌توانستند آنها را کشیده و به دو طرف بالای تخت دوطبقه بستند. هردو پایم را به‌هم بسته بودند.

آنها روی اظهارنامه‌ای که در آن ذکر شده بود که من فالون گونگ را رها کرده‌ام، اثر انگشتم را قرار دادند. وقتی با سایر تمرین‌کنندگان صحبت می‌کردند، مدعی بودند که من «تبدیل» شده‌ام.


بازآفرینی شکنجه: کشش شدید بدن

کشش و بستن با دستبند

نگهبانان دست‌هایم را با دستبند به دو تخت که در طرفینم قرار داشتند، طوری بستندکه یک دستم به قسمت بالای لبۀ آهنی تخت فوقانی در یک طرف و دست دیگرم به انتهای لبۀ تخت پایینی طرف دیگر بسته شده بود.


بازآفرینی شکنجه: کشش و بستن با دستبند

در طی این شکنجه، آنها فیلم‌های افتراآمیز نسبت به فالون گونگ را نشان می‌دادند و من باید به صدای بلند و گوشخراش موسیقی گوش می‌دادم و صدای زندانیان را که از درد فریاد می‌کشیدند نیز می‌شنیدم. وقتی به نگهبانان گفتم که دست از شکنجه من بردارند، با مشت و لگد به من ضربه ‌زدند و ناسزا ‌گفتند.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/23/156388.html