(Minghui.org) کِن راث، شهردار شهر نورتویل، میشیگان، با ارسال پیامی به تمرین‌کنندگان فالون دافا حمایت خود را از فالون دافا و جشن تمرین‌کنندگان در روز جهانی فالون دافا در ۱۳ مه اعلام کرد.

شهردار تعهد تمرین‌کنندگان فالون دافا را برای حل صلح‌آمیز اختلافات به‌رسمیت می‌شناسد، در حالی که با آزار و شکنجه از سوی حزب کمونیست چین مواجه هستند.

به‌خصوص، او اشاره می‌کند که این تمرین: «از تفاوت‌ها در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، نژادی و مذهبی فراتر می‌رود و به‌طور عمیق و مثبتی زندگی صدها میلیون نفر از مردم در سنین، ملیت‌ها و نژادهای مختلف در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است.»

نامه‌ای از شهردار نورتویل، میشیگان کن راث

http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/11/156773.html