(Minghui.org) تا رسیدن به جشن‌های روز جهانی فالون دافا در سال جاری، تمرین‌کنندگان دافا در چین مطالب اطلاع‌رسانی دربارۀ سالگرد هفدهمین روز جهانی فالون دافا و مطالب به روز رسانی شده در مورد پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین را در اماکن عمومی نصب کردند. دیکتاتور سابق چین دستور آزار و شکنجه فالون گونگ را در سال ۱۹۹۹ صادر کرده است.

پوسترهایی در مورد پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین در یک شهر شمالی

پوسترهایی در شهر لانگکو، استان شاندونگ


پوستر در شهر شنیانگ، استان لیائونینگ


پوسترها، بنر و برچسب‌هایی در شهر جیلین، استان جیلین

این اعلامیه‌ها در مورد خوبی دافا و روز فالون دافا هستند


پوسترها درشهرستان جینگژو، شهر هوایهوا، استان هونان

پوسترهایی در شهر تانگشان، استان هبی

http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/23/157125.html