(Minghui.org) خانم دای لی‌لی از طرف شوهرش آقای وانگ لین شکایت کیفری خود را علیه جیانگ زمین، رهبر سابق حزب کمونیست چین، (ح.ک.چ) تنطیم کرد. جیانگ زمین آزار و شکنجه علیه فالون گونگ را در ژوئیه ۱۹۹۹ راه‌اندازی کرد.

شوهرش هفت بار بازداشت و به‌دلیل تمرین فالون گونگ به چهار سال زندان محکوم شد.

خانم دای در ماه ژوئن ۲۰۱۵ شکایت خود را به دادستانی عالی خلق چین و دادگاه عالی خلق ارسال کرد و خواستار رسیدگی به جنایات جیانگ شد.

سال‌ها حبس و شکنجه

آقای وانگ لین در ۹ ژوئیه ۲۰۱۴ به چهار سال زندان محکوم و در بند ۱۹ زندان شماره ۱ شهر شنیانگ محبوس شد. او اجازه نداشت با خانواده‌اش هیچ ملاقاتی داشته باشد.

از زمان شروع آزار و شکنجه در سال ۱۹۹۹ او هفت بار بازداشت و در سال ۲۰۰۴ به یک سال کار اجباری محکوم شد.

آقای وانگ، به‌علت امتناع از پوشیدن اونیفورم زندانیان در اردوگاه کار اجباری جینژو، مورد ضرب و شتم، حبس در سلول انفرادی و شکنجۀ بسته شدن به صندلی آهنی قرار گرفت.

نگهبان ژانگ چونفنگ به زندانیان دستور داد تا پاهایش را به هم ببندند و چند ساعت بعد ریسمان را شل کنند و پس از آن دوباره محکم ببندند. پس از اعمال آن شکنجه، او به مدت سه ماه نمی‌توانست راه برود. حتی در حال حاضر نیز زانوهایش درد می‌کنند. زندانیان نیز به دهانش ادرار می‌ریختند و با استفاده از دستمال توالت کثیف پاهایش را به مدفوع آغشته می‌کردند.

خسارت مالی

آقای وانگ در ژوئیه ۲۰۰۱ و آوریل ۲۰۰۴ به‌خاطر توزیع مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ بازداشت شد. نگهبانان قبل از آزاد شدنش هربار مبلغ ۳۰۰ هزار یوان از او اخاذی کردند.

مأمور سان ژی‌آن در مه ۲۰۰۸ به منزل آقای وانگ آمد تا او را بازداشت کند. اما او از باز کردن در امتناع کرد. مأمور سان زنجیر فلزی امنیتی در را با اره برقی باز کرد. آقای وانگ بازداشت شد تا اینکه خانواده‌اش مبلغ ۳۰۰ هزار یوان پرداخت کردند.

سابقه طرح دعوی

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

گزارش های مربوط:

همسر آقای وانگ لین اجازه شرکت در محاکمه‌اش را نداشت
محاکمه غیرقانونی آقای وانگ لین پس از شش ماه آزار و شکنجۀ وحشیانه در زندان

http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/24/157130.html