(Minghui.org) تمرین‌کننده فالون گونگ آقای گوان ژنلین پس از هشت ماه بازداشت، به‌خاطر شکایتش علیه رئیس سابق رژیم کمونیستی چین محاکمه شد. ۱۷ سال پیش جیانگ زمین دستور آزار و شکنجه این باور معنوی را صادر کرد.

آقای ژانگ، ۴۱ ساله اهل شهر ژانگیی در استان گانسو، تمرین فالون گونگ را در سال ۱۹۹۷ شروع کرد. در آن زمان او در کالج درس می‌خواند. مدت کوتاهی پس از شروع آزار و اذیت در سال ۱۹۹۹ تحت فشار بود تا تمرین را رها کند. او در سال ۲۰۰۸ تمرین را از سر گرفت، اما همواره در معرض بازداشت و آزار و اذیت پلیس قرار داشت. در سال ۲۰۰۹، او مخفیانه محاکمه شد و به سه سال حبس در زندان جیوچوآن محکوم شد.

به‌عنوان بخشی از موج شکایت کیفری علیه دیکتاتور سابق رژیم کمونیستی، که در سراسر چین از ماه مه سال ۲۰۱۵ آغاز شد، او شکایت خود را علیه جیانگ زمین تنظیم کرد، اما طولی نکشید که در اوت ۲۰۱۵ بازداشت و در بازداشتگاه جیوچوآن حبس شد.

پس از هشت ماه حبس، دادگاه منطقه سوژو در ۳۰ مارس ۲۰۱۶ آقای گوان را محاکمه کرد.

آقای گوان و وکیلش هردو از بی‌گناهی‌اش دفاع کردند و تأکید کردند که هیچ قانونی تا به حال فالون گونگ یا آزادی آقای گوان را برای اعتقاد به این تمرین جرم ندانسته است. قاضی، دادگاه را بدون صدور حکم مختومه اعلام کرد.

برخی از تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ تحت آزار و اذیت قرار گرفتند و چند روز قبل از آن تهدید شدند که در دادگاه حضور نداشته باشند. وقتی برخی تلاش کردند که برای نشان دادن حمایت خود حضور پیدا کنند، مأموران پلیس در خارج از دادگاه مانع آنان شدند. ۱۰۰ صندلی موجود در دادگاه اکثراً توسط عوامل دولت پر شده بود.

قبل از آغاز محاکمه، بیش از ۳۰ مأمور پلیس با لباس شخصی در خارج از دادگاه ایستاده بودند، عکس می‌گرفتند و افرادی که به دادگاه می‌آمدند را مورد بررسی قرار می‌دادند.

آقای گوان در زمان نوشتن این گزارش، هنوز در مرکز بازداشت محبوس است.


سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/23/156392.html