(Minghui.org) در میان سه کاری که استاد از ما خواسته‌اند، همواره فرستادن افکار درست را راحت‌ترین آنها درنظر می‌گرفتم. با‌این‌حال از آنجاکه با خودم سختگیرتر شده‌ام و خودم را در استاندارد بالاتری نگه‌داشته‌ام، متوجه می‌شوم که به این صورت نیست.

برای مثال، وقتی در گذشته افکار درست می‌فرستادم، افکاری مرتبط با شهرت، نفع شخصی و احساسات داشتم. همیشه توسط آن افکار سرگردان غیرقابل کنترل مورد مداخله قرار می‌گرفتم تا اینکه فوریه امسال مصمم شدم که آن افکار را از ذهنم بزدایم.

درک صحبت‌های استاد از صمیم قلب

استاد بیان کردند:

«آنها کارما و تصوراتی هستند که شما در طول زندگی‌تان جمع کرده‌اید. این دلیل آن است که چرا آنها را باید به‌عنوان یک شخص سوم درنظر بگیرید: "تو به فکر کردن ادامه بده و من فکر کردن تو را تماشا خواهم کرد." این بار، شما از آنها بیرون می‌پرید. اگر بتوانید حقیقتاً آنها را تشخیص دهید، این برابر این است که خودتان را از آنها قطع کرده‌اید و خودتان را یافته‌اید. این همچنین تمرین تزکیه است و با عمل‌کردن بدین صورت می‌توانید آنها را به‌سرعت ازبین ببرید. اگر بتوانید حقیقتاً آنها را تشخیص دهید، آنها خواهند ترسید چرا‌که زمان آن است که نابود شوند.» (سخنرانی در اولین کنفرانس در آمریکای شمالی)

بعد از اینکه بین خودم و آن شخص سوم تمایز قائل شدم، بسیاری از آن افکار سرگردان ازبین رفتند.

در عین حال، به افکار سرگردانم بیشتر آگاه شده‌ام. به محض اینکه آنها ظاهر می‌شوند، آنها را بی‌درنگ به بیرون می‌رانم. به‌دلیل اینکه مدت فرستادن افکار درست جهانی فقط ۱۵ دقیقه است، نمی‌توانم به آن افکار سرگردان اجازه دهم که حتی برای چند دقیقه در ذهنم باقی بمانند.

کوتاهی در برآورده کردن الزامات استاد

بعد از بررسی مقالۀ «افکار درست»، زمانی‌که خودم را با الزامات استاد مقایسه ‌کردم، هنوز احساس ‌می‌کردم که کوتاهی دارم. برای مثال، نمی‌توانستم همیشه تمام چهار مرتبه فرستادن افکار درست جهانی را انجام دهم. زمان‌های صرف غذا در محل کارم (که یک شرکت خصوصی است) ۱۲ ظهر و ۶ عصر است. در نتیجه برای مدت بیش از ۱۰ سال فرستادن افکار درست در آن دو زمان را ازدست دادم و فقط آنها را در زمان‌های مناسب دیگر انجام می‌دادم.

هم‌تمرین‌کننده‌ای پیشنهاد کرد که زنگی را بر روی تلفن همراهم تنظیم کنم و بدون نشستن در وضعیت لوتوس یا انجام حرکات دست افکار درست بفرستم. نتیجه باورنکردنی بود. قدرت افکار ورای تصورم بود.

در گذشته همواره احساس می‌کردم که فقط اگر در وضعیت لوتوس بنشینم و حرکات دست را انجام دهم، می‌توانم افکار درست بفرستم. تجربیاتم ثابت کرد که آنچه در سرمقالۀ مینگهویی گفته شده است، درست است: «... فرستادن افکار درست می‌تواند در هر محیطی انجام شود. اجباری نیست که در حالت نشسته در مدیتیشن انجام شود و می‌تواند با چشمان باز یا بسته انجام شود. انجام دادن حالات دست الزامی نیست...»

اگرچه افکار سرگردانم به‌طور وسیعی تحت کنترل درآمده بودند، اما از حالتی که کاملاً نابود شده باشند، دور بودند. لازم بود که صبور باشم. گاهی آن افکار پنهان و نامحسوس بودند. آنها در شکل کارهای مرتبط با شغلم، کارهای دافا یا تزکیه بودند. سابقاً با آنها مانند افکار عادی برخورد می‌کردم. با این حال، متوجه شدم که نباید به آن افکار هم اجازۀ ورود بدهم. به خودم می‌گفتم آن افکار را نگه‌دار تا فرستادن افکار درست به پایان برسد.

در رابطه با فرستادن افکار درست، استاد بیان کردند:

«... ذهن‌تان باید كاملاً پاك و شفاف و عقلانی باشد، نیروی افكارتان لازم است كه متمركزشده و قوی باشد، با حالتی حاكی از برتری و چیرگی و متلاشی كردن و نابود كردن تمام شیطان در كیهان..» («افکار درست» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر ۳)

با وجود پیشرفتم هنوز نمی‌توانم به وضعیت «حالت چیرگی» و «كلمۀ می‌یه باید آنقدر قوی باشد كه به بزرگی بدن كیهانی بوده» («افکار درست») دست یابم. احساس کردم که آنقدر آسان نیست که در فرستادن افکار درست حقیقتاً خوب عمل کرد.

پیشرفت بعد از توجه

از زمانی‌که به موضوع فرستادن افکار درست توجه می‌کنم، قادر بوده‌ام که در تزکیه‌ام پیشرفت خوبی داشته باشم. به‌طور محکم و استوار باور دارم که هرچه با خودم سخت‌گیرتر باشم، به الزامات استاد نزدیک‌تر هستم.

بنا بر تجربۀ من، یک مؤلفۀ مهم دیگر در ‌خوب عمل کردن در فرستادن افکار درست، مطالعۀ خوب فا است. فا پایه و اساس است. فقط بعد از مطالعۀ خوب فا، فرد می‌تواند قلمروی خود را رشد دهد و به‌طور بنیادین مداخله‌های مختلف را ازبین ببرد. اگر فقط به دستیابی به تکنیک‌های سطحی در فرستادن افکار درست تکیه کنیم، تنها می‌توانیم به تشریفات دست یابیم و نمی‌توانیم به وضعیتی که استاد لازم دانسته‌اند برسیم.

«... ذهن‌تان باید كاملاً پاك و شفاف و عقلانی باشد، نیروی افكارتان لازم است كه متمركزشده و قوی باشد...» («افکار درست» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر ۳)

این جوهر فرستادن افکار درست است.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/10/157356.html