(Minghui.org) طبق اطلاعات گردآوری شده توسط وب‌سایت مینگهویی، ۱۱۶ تن از ساکنان شهر هاربین در نیمه اول سال ۲۰۱۶ به‌خاطر استفامت در تلاش‌شان برای افشای آزار و شکنجه فالون گونگ، به ناحق مجازات شدند.

این تمرین‌کنندگان در زمان‌های مختلف در سال ۲۰۱۶ و سال‌های قبل بازداشت شده‌اند. در کل، یک مورد مرگ، ۱۰ مورد محکوم به حبس و ۵۹ مورد هنوز با آزار و شکنجه مواجه هستند.

هفده مورد از این ۱۱۶ تمرین‌کننده در سال ۲۰۱۵ بازداشت شدند. یکی از آنها به‌دلیل شکنجه‌های وحشیانه در طول دوران بازداشت درگذشت و هفت تن به زندان محکوم شده‌اند. بقیه تمرین‌کنندگان (۹نفر) با آزار و شکنجه رو‌به‌رو هستند.

علاوه بر این، ۹۷ تمرین‌کننده اخیراً در سال ۲۰۱۶ بازداشت شدند، با ۶۶ بازداشت در تاریخ ۶ مه. دو تن از آنها به زندان محکوم شده‌اند، در حالی که ۴۹ تن دیگر به دلیل ایمان‌شان با آزار و شکنجه روبرو هستند. چهل و چهار تمرین‌کننده آزاد شدند تا به خانه بازگردند، اما محل نگهداری دو تمرین‌کننده همچنان نامعلوم است.

تاریخ بازداشت دقیق دو تمرین‌کننده باقیمانده (از ۱۱۶تن) نامشخص است. هر چند تأیید شده که یکی از آنها محکوم شده است و دیگری با آزار و شکنجه روبرو است.

دلیل بازداشت اکثریت تمرین‌کنندگان صرفاً به‌خاطر ایمان‌شان بود که تحت نظارت پلیس قرار داشتند.

تعداد قابل توجهی از تمرین‌کنندگان پس از اینکه دربارۀ آنها گزارشی ارائه شد یا به‌دلیل صحبت با مردم یا توزیع مطالب اطلاع‌رسانی در مورد فالون گونگ بازداشت شدند.

علاوه بر این، شش نفر به‌دلیل تنظیم شکایت کیفری علیه رئیس سابق حزب کمونیست چین، جیانگ زمین برای شروع آزار و شکنجه، هدف قرار گرفتند.

در ذیل به‌تفکیک جزییاتی از وضعیت ۱۱۶ تمرین‌کننده هدف قرار گرفته شده و آزار و اذیت‌شان، ارائه می‌شود:

۱مورد مرگ

آقای یو لیانهی، ساکن شهرستان ییلان، در ۱ سپتامبر ۲۰۱۵ به‌دلیل طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین، بازداشت شد. او به مدت ۱۵ روز محبوس شد و در این زمان تحت شکنجه‌های شدید جسمی قرار گرفت.

او در ۵ فوریه، چهار ماه پس از آزادی‌اش درگذشت.

۱۰ مورد محکومیت

ده تمرین‌کننده ذیل و طول مدت حبس‌شان:

خانم ژو شیانفنگ، پنج سال
آقای سان کایچینگ، چهار سال
آقای کائو چیکای، چهار سال
خانم لی گویلان، سه سال و نیم
خانم لیو سیجیا، سه سال
خانم شی یینشیو( شی شیائو شیوئی) سه سال
آقای لی رونهوی، سه سال
خانم ژانگ لیلی، سه سال
خانم وانگ یوفن، سه سال با چهار سال تعلیق
خانم وو لیرونگ، دو سال با یک سال تعلیق

۳ مورد محاکمه و حکم در انتظار

وانگ ژونگیی، پی تینگجیو و وانگ یونگجیو قبلاً محاکمه شده‌اند. آنها در حال حاضر در انتظار صدور حکم خود هستند.

۱ مورد متهم شناخته شده و در معرض محاکمه

خانم لیو ونرو توسط دادستانی منطقه دائولی متهم شناخته شد. پرونده او اکنون در حال ارائه به جلسه دادگاه منطقه دالی است.

۱۹تن با اتهام مواجه هستند

در مجموع ۱۹ تمرین‌کننده به‌طور رسمی بازداشت شده و با امکان اتهام روبرو هستند. آنها عبارتند از: ژانگ شوئی‌یان، دونگ شیائولی، لیو هائو، لی شویون، کوی فنگلان، هان وی، وانگ هونگبین، سان تونگچینگ، یو شیائوچینگ، گائو یولان، ژانگ جون، لیو یانیی، یانگ یونگلان، وان یونلانگ، ژائو هایجون، لیو شوشیانگ ، فان شویینگ، چن چونلینگ، هوانگ شین‌شین.

۱ مورد توسط دادستانی اعلام برائت شده اما همچنان در بازداشت بسر می‌برد

آقای چو شورونگ در ۸ نوامبر ۲۰۱۵ در حال دیدار از بستگانش در چی‌چی‌هار بازداشت شد. در طول شش ماه گذشته، دادستانی با استناد به کافی نبودن شواهد، پرونده‌اش را سه بار به پلیس بازگردانده است. اما رئیس جو شینگمینگ حاضر به آزادی او نشده است.

۳۵ مورد با بازداشت رسمی رو‌به‌رو هستند

مقامات هنوزهم برای تأیید ۳۵ مورد بازداشت تمرین‌کنندگان زیر فعالیت می‌کنند:

یک تمرین‌کننده ملقب به چه، یانگ شیلیانگ، چیو جیآنژونگ، جیانگ ویمین، سان فنگهوآ، دونگ ونلینگ، وانگ دچن، لی شیوکوآن، وانگ فنگشیا، سان هویشان، چن شیوژی، ما گورونگ، وانگ یانگ، یانگ یونگلان، یو شیشان، شو لیبو، سوی شولین، شی لیوی، لی فنگهوآن، وانگ شیوژنگ، یو یونگهوآ، وو شیائوپنگ، گونگ زون، گائو شونهونگ، سان ژائووی، بن شینگیا، شو ونشی، ژانگ ژنجون، گوا جینگفانگ، ژائو شوشیانگ، سان تونگچینگ، ژو چیانگونگ، لیو چینگفو، گائو یولین و لیو شوهوآ.

۴۴ تن شناخته شده که آزاد شده‌اند

یان جینگیو، فو لی، فو ونپی، هو لیان، هو شیائولان، گوان چائوجیون، لیو هانچائو، لیو شولان، لو یان ژو یانهوآ، تنگ لیجون، سان فنگشیا، سان شیاشیان، یین چنگفانگ، کوی گویژی و همسرش، ژانگ یاون ، ژانگ هوییوآن، ژانگ جینبائو، ژانگ شیا، شو جیانشین، شو هونگبین، کائو ژونگچین، یک تمرین کننده ملقب به لی، لی چانگشین، یانگ سونگلین، فی هانگ یانگ، لیو شوجوآن، یین کویجوآن، ون کویژی، وانگ شوشیان، بای جینگلان، دونگ ونچنگ، جیانگ شیمینگ، ژو چانگلونگ، یوان چین، ژائو دیژی، لانگ وانهونگ، چن لیهوا، هان جینگ، هان یومئی، یوآن جینژن، و هوانگ چین.

۲ مورد با وضعیت نامشخص

در زمان نوشتن این گزارش، وضعیت گوا شیائویون و خانمی ملقب به چن نامعلوم باقی مانده است.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/18/157461.html