(Minghui.org) (ادامه قسمت ۲)

برخی از افراد به روابط کارمایی باور دارند، در حالی که برخی به آن اعتقاد ندارند. اما، بدون در نظر گرفتن اینکه به آن اعتقاد دارید یا نه، اگر آن واقعی است، از آنجا که تحت کنترل قوانین طبیعت است به انسان اِعمال می‌شود.

حکایات بسیاری وجود دارد از افرادی که پس از انجام اعمال خوب پاداش یا موهبت دریافت کرده‌اند. و حکایاتی از ستمکارانی وجود دارد که با عواقب اعمال‌شان مواجه شده‌اند که به عقوبت کارمایی معروف است.

فقدان نتایج وجدان در مرگ زودرس

چن جینانگ، یک مقام دولتی در سلسله مینگ، برای عهده‌دار شدن منصب جدیدش در شهر دیگری با کشتی راهی شد. در طول مسیر، او برای اسکان توقف کرد که خدمتکارش با یکی از بومی‌ها درگیر شد. چن موضوع را بررسی کرد و متوجه شد که خدمتکارش مقصر بود. او خدمتکارش را مواخذه کرد و آن بومی را آزاد کرد که برود.

مقام «ب»، یکی دیگر از مسافران بود که چن در طول این سفر با او آشنا شده بود، به آن بومی نزدیک شد و به او ناسزا گفت: «تو فکر می‌کنی که هستی؟ چطور جرئت می‌کنی مقامات دولتی را مورد آزار و اذیت قرار دهی، اموال‌مان را غارت کنی و پشت سر ما بدگویی کنی؟»

او درخواست کرد که آن بومی را برای شلاق خوردن ببندند و تقاضا کرد که مقامات دولتی شهر آن فرد را مجازات کنند. فرد بومی به سجده افتاد و برای مدت زیادی التماس می‌کرد که مجازاتش را به تعویق بیندازند.

برخی از مسافران کشتی به تمجبد ب پرداختند که اوضاع را به‌خوبی اداره کرده است. حتی خدمتکار چن نیز فکر می‌کرد ب بهتر از چن از او مراقبت کرده است. ب راضی و مغرور به چن گفت: «شما بیش از حد ضعیف عمل کردید. اگر ما مقامات بخواهیم موفق باشیم، باید در استراتژی خوب باشیم و بدانیم که چگونه ترفندها را به کار ببندیم. وجدان خوب دیگر به درد ما نمی‌خورد.»

چن به او نگاه کرد و هیچ حرفی نزد.

مدت کوتاهی بعد او به‌عنوان سیلی (یک مقام رسمی که بر تنظیم شکایات نظارت دارد) در شهر شائوشینگ منصوب شد. او برای ارتقای رتبه‌اش از هر شیوۀ ممکن، حتی پاپوش درست کردن برای دیگران، استفاده کرد. تلاش‌هایش او را به منصبی در وزارت مجازات رساند.

اما به جای ارتقای رتبه، او تنزل کرد. او به فساد نسوج در پشتش مبتلا شد و بدون هیچ فرزند و عقبه‌ای درگذشت.

در حالی که اعمال خوب پاداش داده می‌شود، انجام کارهای شرورانه نیز بی‌مجازات نمی‌مانند. نظیر چنین داستانی در طول تاریخ چین ثبت شده است.

این باید یک هشدار به کسانی باشد که دستورات حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را کورکورانه اجرا می‌کنند و تمرین‌کنندگان فالون گونگ بی‌گناه را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/2/156500.html