(Minghui.org) در استان شاندونگ از تعداد شکایات کیفری علیه دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین کم نشده است. از مارس تا آوریل ۲۰۱۶ فقط در شهر پینگدو ۱۶۵۸ تن از ساکنان نامه‌های شکایت علیه جیانگ را امضاء کرده‌اند. در ماه گذشته، ۱۱۱۵ نامۀ اتهام از فوریه تا مارس ۲۰۱۶ تحویل داده شده است.

این نامه‌ها از دادستانی عالی و دادگاه عالی خواستار تعقیب قانونی و محاکمه جیانگ شده‌اند که ‌دلیل آن تحریک آزار و شکنجه علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ است که در سال ۱۹۹۹ شروع شد. نامه‌ها از طریق اینترنت به دادستانی عالی کشور و دیوان عالی کشور تحویل داده شده است.

آثار انگشت و امضاها در پای دادخواست‌های خواستار تعقیب قانونی جیانگ زمین، رهبر سابق چین

یک باغدار به‌محض شنیدن در مورد پرونده محاکمه جیانگ، پذیرفت که دادخواست را امضاء کند. او گفت: «در آن روزها (زمانی که جیانگ در رأس قدرت بود)، ما یک گیاه زنجبیل بین درختان سیب کاشته بودیم. به ما دستور داده شد تا مالیات مزرعه و مالیات باغ هردو را پرداخت کنیم. واقعاً برای ما کشاورزان امرار معاش سخت بود.»

خانم میانسالی که در کنار او بود، گفت: «اگر شما یک تراکتور داشتید، باید مالیات خودرو پرداخت می‌کردید حتی اگر غالب اوقات از آن استفاده نمی‌کردید.»

سه کارگر در جلوی ورودی مزرعه‌ای مشغول به کار بودند. وقتی به آنها گفته شد که مردم در سراسر کشور دادخواست محاکمه جیانگ زمین را امضاء کرده‌اند، کارگران خواستند تا اطلاعات بیشتری کسب کنند. مردی پرسید: «او در حال مرگ است. چگونه می‌توانیم او را محاکمه کنیم؟»

تمرین‌کننده‌ای پاسخ داد: «در هر صورت، او باید پاسخگوی جنایاتی باشد که مرتکب شده است. در حال حاضر، ما به مردم درستکار نیاز داریم تا رأی دهند و او را به پای میز محاکمه بکشانند.»

شخص دیگری گفت: «خوب. من امضاء می‌کنم. ما باید او را به محاکمه بکشانیم.» هر سه نفر امضاء کرده و اثر انگشت خود را در کنار امضای‌شان قرار دادند.

شهرستان منگیین

۳۳۲ تمرین‌کننده فالون گونگ در شهرستان منگیین، شهر لینیی در استان شاندونگ شکایت کیفری خود را علیه جیانگ با نام واقعی خود ثبت کرده‌اند. در مجموع، بیش از ۲۵۰۰ نفر نامه‌های اتهام علیه جیانگ زمین را در شهرستان منگیین امضاء کرده‌اند.

یک راننده گفت: «شما بچه‌ها پیشرو باشید و بگذارید من در حمایت از شما این نامه‌ها را امضاء کنم.» خانم سبزی فروشی گفت: «جیانگ زمین بسیار فاسد است. ما باید از او شکایت کنیم.»

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/6/157304.html