(Minghui.org)

۴۹۲۹ تن دیگر از ساکنان شهر چائویانگ از ۵ مه ۲۰۱۶ در حمایت از محاکمه جیانگ زمین، رهبر سابق چین دادخواست‌هایی را امضاء کرده‌اند.

این ساکنان در حال پیوستن به تمرین‌کنندگان فالون گونگی هستند که خواستار پاسخگوییِ جیانگ برای شروع آزار و شکنجه ۱۷ سالۀ فالون گونگ هستند.

 

مردم در چائویانگ برای نشان دادن حمایت خود از شکایت کیفری علیه جیانگ زمین به‌دلیل صدور دستور آزار و شکنجه فالون گونگ، اثر انگشت‌شان را پای دادخواست‌ها قرار دادند.

 صدای حمایت

برادر یکی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ استاد دانشگاه است. او در حمایت از خواهرش برای طرح شکایت کیفری علیه جیانگ گفت: «از طرح شکایت قانونی‌ات خوشنودم. چون آن شواهد و حقایقی را فهرست می‌کند که به اثبات اعمال غیرقانونیِ جیانگ می‌پردازد. مردم باید حقِ دنبال کردن ایمان‌شان را داشته باشند. من از تو حمایت می‌کنم. چینی‌ها توسط دولت حزب کمونیست فریب خورده‌اند.»

مدیر بازنشسته کالج به دانشجویش گفت: «من از شما حمایت می‌کنم. امیدوارم که جیانگ به‌زودی به دادگاه کشانده شود. تو فردی بزرگ و با صداقت هستی، بنابراین اگر تو فالون گونگ را تمرین می‌کنی، پس به اعتقاد من فالون گونگ باید برای مردم مفید باشد. یک مدرس در دانشگاه ما نیز فالون گونگ را تمرین می‌کند. او هم مثل تو فرد بسیار خوبی است.»

فردی پس از کسب اطلاعات دربارۀ فالون گونگ و آزار و شکنجه، اظهار داشت: «من با بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ ملاقات کرده‌ام و همه آنها بسیار مهربان هستند. جیانگ قدرت خود را برای آزار و اذیت گروهی از مردم خوب به‌کار گرفته است. بسیاری از تمرین‌کنندگان به‌طور غیرقانونی مورد آزار و اذیت و شکنجۀ منجر به مرگ قرار گرفته‌اند یا حتی به‌خاطر اعضای بدن‌شان به قتل رسیده‌اند. جیانگ مطمئناً به دادگاه کشانده می‌شود.»

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/28/157597.html