(Minghui.org) در جریان سرکوب گسترده فالون گونگ (یا فالون دافا)، رسانه‌های خبریِ تحت کنترل کمونیست چین تمام راه‌های اطلاعات دربارۀ این مدیتیشن صلح آمیز را مسدود کرده‌اند.

اما، هنوز هم خبر در سطح توده‌های مردم بیرون می‌آید، از طریق نصب پوسترها و بنرها در مکان‌های عمومی دربارۀ خوبی فالون گونگ و تحولات مربوط به فالون گونگ در سراسر جهان به شهروندان چینی اطلاع‌رسانی می‌شود. در ذیل چند پوستر و بنر که اخیراً در خیابان‌های چین رؤیت شده را ملاحظه می‌کنید.

یک رهگذر درحال مطالعه پوستری دربارۀ پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین، رهبر سابق چین به‌خاطر نقش او در آزار و شکنجه فالون گونگ.

یک پوستر با عبارت: «فالون دافا خوب است» در شهر تیلینگ، استان لیائونینگ.

یک پوستر در شهر شیجیاژوآنگ، استان هبی.

رهگذران در حال مطالعه پوستری در شهر شنیانگ، استان لیائونینگ

بنری با عبارت: «فالون دافا خوب است» در شهر جینان، استان شاندونگ.

پوستری در شهر ووهان، استان هوبئی، در مورد فالون گونگ در خارج از کشور.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/30/157630.html