(Minghui.org) شرح و تفسیر زو یا زو ژوان، روایتی از تاریخ چین باستان دربارۀ تاریخچۀ وقایع بهار و پاییز سالانه است. افسانه‌ها می‌گویند که توسط زو چیومینگ، مورخ رسمی دولتِ لو تألیف شده است. ایالت لو امروز استان شاندونگ نام دارد. دوره زمانی ۴۶۸ تا ۷۲۲ قبل از میلاد را دربر می‌گیرد و عمدتاً بر امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و نظامی آن دوران تمرکز دارد.

همچنین در شرح و تفسیر زو اصول آسمانی، الهامات الهی و نشانه‌های کیهانی مستند شده است، همچنین این شرح و تفسیر دربارۀ جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی است که نویسنده بیان آنها را به‌عنوان یک یادآوری باارزش می‌داند.

بسیاری از ضرب‌المثل‌های چینی و اصطلاحات در شرح و تفسیر زو، ترویج فرهنگ سنتی و ارزش‌های اخلاقی است که ابزار ایجاد مبانی برای مردم امروز است تا فالون دافا را درک کنند.

مجموعۀ زیر، در چهار بخش، گفته‌هایی از این اثر کلاسیک چینی است.

۱- شخص باید به توصیه‌های خوب گوش کند و آنها را بپذیرد، درست مانند کسی که جریان آب را تماشا می‌کند. («سال ۸ دوک چنگ» در شرح و تفسیر زو)

۲- چه کسی بدون کاستی و خطا است؟ اما، برای یک شخص موفقیتی بیشتر از این نیست که اشتباهاتش را درک کند و آنها را اصلاح کند. («سال ۲ دوک شوان» در شرح و تفسیر زو)

۳- علاقه به یادگیری و اراده تغییرناپذیر. («سالِ ۱۳ دوک ژائو» در شرح و تفسیر زو)

۴-همه فضائل به صداقت و احترام وابسته است. کسی که می‌تواند صداقت و احترام را نشان دهد، می‌تواند مطمئن باشد که فضیلت دارد. («سال ۳۳ دوک شی» از شرح و تفسیر زو)

۵- تزکیۀ خود بدون پیدا کردن کاستی‌های دیگران. («سال ۲ دوک مین» در شرح و تفسیر زو)

۶-در کتاب‌های زو گفته شده است که: «آسمان بزرگ عواطف ندارد. آن فقط حامی فضیلت است،» همچنین، «آن گندمی نیست که عطرش پراکنده شده، آن فضیلتی تابناک است که تا دور دست‌ها گسترش می‌یابد.» («سال ۵ دوک شی» در شرح و تفسیر زو)

۷- فرد با فضیلت است که توسط خدایان متبرک و ‌حفاظت شده است. («سال ۵ دوک شی» در شرح و تفسیر زو)

۸- فضیلت کامل و بیکران است. به وسعت تمام آسمان فراگیر و به‌عنوان پشتیبان تمام زمین است. («سال ۲۹ دوک شیانگ» در شرح و تفسیر زو)

۹- سخنان یک مرد عالی، حقیقت است و با شواهد و مدارک تأیید و تقویت می‌شود. («سال ۸ دوک ژائو» در شرح و تفسیر زو)

۱۰-شما را فریب نمی‌دهم، مرا فریب ندهید.(«سال ۱۵ دوک شوان» در شرح و تفسیر زو)

۱۱- بسیاری از اعمال نادرست شخص، تباهی را برایش به ارمغان می‌آورد. («سال ۱ دوک یین» در شرح و تفسیر زو)

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/9/157752.html