(Minghui.org) به‌رغم سرکوب شدید سیاسی در چین، ۱۴۲۱ شهروند در شهر آنشان، استان لیائونینگ دادخواست تعقیب قانونی رئیس سابق حزب کمونیست چین، جیانگ زمین را امضاء کرده‌اند. این دادخواست به دادستانی عالی چین ارسال شده است. امضاء‌کنندگان معتقدند که جیانگ زمین مسئول راه‌اندازی و هدایت آزار و شکنجه ۱۷ ساله علیه فالون گونگ در چین است و باید به دست عدالت سپرده شود.

این دادخواست یک نمایش قوی به‌منظور حمایت از ۱۲۰۰ تمرین‌کننده فالون گونگ در شهر آنشان است که همراه ۲۰۰ هزار تمرین‌کننده در سراسر کشور، شکایت کیفری خود را علیه جیانگ تنظیم کرده‌اند.

امضای دادخواستی که خواستار سپرده شدن دیکتاتور سابق جیانگ زمین به دست عدالت است

بسیاری از امضا‌ءکنندگان ضمن امضای دادخواست پیام‌هایی را نیز ارائه کردند که توسط تمرین‌کنندگان فالون گونگ، خویشاوندان و دوستان نوشته شد و حکایت از بی‌عدالتی بزرگ انجام شده در بخش بزرگی از جامعه چین دارد.

من شاهد تغییرات چشمگیر در مادرم بودم

مادرم زمانی که در اردوگاه کار بود دربارۀ فالون گونگ مطالبی شنید و همانجا تمرین آن را آغاز کرد. به عنوان پسرش، شاهد تغییرات چشمگیری در او بوده‌ام.

او تندخو بود و معمولاً با دیگران در حال مجادله و دعوا بود. سابقاً سیگار می‌کشید و الکل مصرف می‌کرد. پس از اینکه پدرم از کارش اخراج شد، ما دچار مشکلات مالی شدیم. مادرم اغلب پول می‌دزدید. به همین دلیل دستگیر و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد.

در اردوگاه کار اجباری، او با گروهی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ که به‌طور غیرقانونی حبس شده بودند؛ ملاقات کرد. در آن زمان متوجه حقیقت فالون گونگ شد و تصمیم گرفت که آن را تمرین کند. پس از آزادی، او مطالعه کتاب‌های فالون گونگ و انجام تمرینات را شروع کرد. وضعیت سلامت و خلق و خویش بهبود یافت. تمام عادات بدش را ترک کرد. با دیدن تغییرات چشمگیر در مادرم، من و پدرم هر دو از تمرین فالون گونگ او حمایت کردیم.

از مادرم آموختم که فالون گونگ تنها به نفع جامعه است و هیچ آسیبی نمی‌زند. چرا جیانگ زمین و حزب کمونیست یک چنین گروهی از مردم خوب را مورد آزار و شکنجه قرار داده است؟ من باید ایستادگی کنم و در حمایت از فالون گونگ صحبت کنم. جیانگ زمین باید به دست عدالت سپرده شود!

فالون گونگ مرا عوض کرد

۲۰ سال پیش به‌دلیل اعتیاد به مواد مخدر، ورشکسته شدم و طلاق گرفتم. مواد مخدر سلامتم را نابود کرد و بدون کمک نمی‌توانستم بایستم.

در سال ۲۰۰۵، همسایه‌ام فالون گونگ را به من معرفی کرد. اصول حقیقت- نیکخواهی- بردباری را دنبال و تمرینات آن را انجام دادم. پس از آن توانستم به راحتی مواد مخدر را کنار بگذارم و سلامتی‌ام بهبود یافت. شغلی یافتم و در طول زندگی روزانه‌ام با همه به‌خوبی رفتار می‌کردم. فالون گونگ مرا عوض و از  نو احیاء کرد و جیانگ آزار و شکنجه را راه‌اندازی کرد.

صدای یک کودک

آقای ژانگ، یکی از دوستان خوب پدرم، فالون گونگ را تمرین می‌کرد. در سال ۱۹۹۹، آقای ژانگ برای دادخواهی از فالون گونگ به پکن رفت، اما بازداشت شد و به دو سال حبس در یک اردوگاه کار محکوم شد که در آنجا به‌شدت مورد شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت. به‌دلیل شکنجه، حال او از نظر روانی خوب نبود. پس از بازگشت از اردوگاه کار اجباری، همسرش او را ترک کرد و محل کارش او را به یک بیمارستان روانی فرستاد. در آنجا نه تنها درمان نشد، بلکه شکنجه و حتی بیمارتر شد.

در حال حاضر، او به‌تنهایی زندگی می‌کند و هیچ کس جرأت نمی‌کند به او نزدیک شود. من همدردی و دلسوزی عمیقی نسبت به آقای ژانگ دارم. همۀ غم و اندوه او به دلیل آزار و شکنجۀ راه‌اندازی شده توسط جیانگ زمین ایجاد شده است.

من خواستار خاتمۀ این آزار و شکنجه و اعادۀ اعتبار فالون گونگ هستم.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/11/157779.html