(Minghui.org) تأیید شده است که در مجموع ۳۷ تن از ساکنان شنیانگ در نیمه اول سال ۲۰۱۶ به‌خاطر مقاومت در برابر آزار و شکنجه فالون گونگ تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. این روش معنوی بر اساس اصل حقیقت- نیکخواهی- بردباری است.

به جز سه نفر، همه تمرین‌کنندگان فالون گونگِ هدف قرار گرفته، در سال ۲۰۱۵ بازداشت شدند و شاهد بودند که پرونده‌های‌شان از طریق مراحل مختلف تعقیب قانونی در سال ۲۰۱۶ انجام شد.

دوازده تمرین‌کننده به دوره‌های حبس‌ از ۱ تا ۷ سال محکوم شدند. دادگاه میانی محلی، دادخواست تجدید نظر دو تمرین‌کننده را رد کرد و پروندۀ سه تمرین‌کننده دیگر در حال بررسی است. مشخص نیست که آیا هفت تمرین‌کننده باقی مانده قصد تنظیم پژوهش خواهی را دارند یا خیر.

علاوه بر این، ۱۸ تمرین‌کننده محاکمه شده‌اند و در انتظار صدور حکم هستند. کیفرخواست دو تن دیگر صادر شده است و در انتظار دادگاه هستند. پروندۀ پنج تمرین‌کننده دیگر به دادستانی محلی فرستاده شده‌اند. آنها با کیفرخواست احتمالی روبرو هستند.

۱۲مورد محکومیت

شش نفر از تمرین‌کنندگان محکوم شده به دلیل تبلیغ فالون گونگ و آزار و شکنجه بازداشت شدند.

خانم سان شوجیان در ۱۳ آوریل ۲۰۱۵ بازداشت و آن شب در یک قفس کوچک حبس شد. او در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ به ۳ سال و ۲ ماه زندان محکوم شد.

آقای چی شیانگیانگ در همان روز مانند خانم سان بازداشت شد. او با آب یخ تحت خوراندن اجباری قرار گرفت و به‌طور وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ به ۳ سال زندان محکوم شد.

خانم مو یوهوا در ۳ اوت ۲۰۱۵ بازداشت و در ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ به یک سال زندان محکوم شد. او همچنین ۱۰هزار یوان جریمه شد.

آقای وی ژنچون در ۷ اکتبر ۲۰۱۵ بازداشت و در ۲۱ آوریل ۲۰۱۶ به ۳ سال زندان محکوم شد. او در حال پژوهش‌خواهی پرونده‌اش است.

خانم شی لیهوا در ۲ نوامبر ۲۰۱۵ بازداشت شد و در آوریل سال جاری به ۳ سال زندان محکوم شد.

خانم لیو شیانگجو در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵ بازداشت شد و به ۷ سال زندان و ۱۰ هزار یوآن جریمه در ۲۷ مه ۲۰۱۶ محکوم شد.

شش تمرین‌کننده باقی مانده بازداشت و برای طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین محکوم شدند. جیانگ رهبر سابق حزب کمونیست چین است که آزار و شکنجه فالون گونگ را آغاز کرد.

آقای لو گولونگ در ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ بازداشت شد. هنگام بازداشت، او یک بار به‌قدری مورد سوء‌رفتار قرار گرفت که خون استفراغ کرد. او در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۱۶ به ۳ سال زندان محکوم شد. درخواست پژوهش‌خواهی او رد شد.

خانم وانگ جینگژی در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵ بازداشت و در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶ به۶ سال حبس محکوم شد.

آقای لیانگ زهیچوآن در اوایل ماه نوامبر سال گذشته بازداشت شد و در ماه مارس سال جاری به ۳ سال زندان محکوم شد. درخواست تجدید نظرش رد شده است.

خانم وانگ آیهوآ در ۷ نوامبر ۲۰۱۵ بازداشت و در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۶ به ۲ سال حبس محکوم شد.

خانم هان یینگ در ۹ نوامبر ۲۰۱۵ بازداشت و در ۲۱ آوریل ۲۰۱۶ به ۴ سال زندان و مبلغ ۵۰۰۰ یوان جریمه محکوم شد. دادگاه  محکومیت او را تا ۲۸ آوریل به خانواده‌اش اعلام نکرد، تنها سه روز برای تنظیم دادخواست تجدید نظر وقت داشتند.

آقای لی یانکای در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ بازداشت شد و در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۱۶ به ۳ سال حبس محکوم شد. او برای پرونده‌اش درخواست تجدید نظر کرد.

۱۸مورد در انتظار حکم

در مجموع ۱۸ تمرین‌کننده، همه در سال ۲۰۱۵ بازداشت و در سال ۲۰۱۶ محکوم شده‌اند. آنها در حال حاضر در انتظار صدور حکم هستند.

آقای وانگ یینگشیان در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۱۵ بازداشت و در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ محاکمه شد.

دادستان مدت ۹ تا ۱۱ سال را توصیه کرد و قاضی گفت حکم کمی بعد صادر می‌شود.

خانم لان لیجی در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵ بازداشت و در ۱۷ مارس ۲۰۱۶ محاکمه شد.

خانم هو شیوفن در ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵ بازداشت و در ۸ آوریل ۲۰۱۶ محاکمه شد.

آقای وانگ یوجی پس از طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین در ۵ اکتبر سال ۲۰۱۵ بازداشت و در ۱۴ مارس ۲۰۱۶ محاکمه شد.

خانم وانگ یاپینگ ۶۱ ساله پس از طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین، در۲۰ اکتبر ۲۰۱۵ بازداشت و در ۱۶ مارس ۲۰۱۶ محاکمه شد و در ۱۴ آوریل در دادگاه دوباره ظاهر شد.

خانم مائو جوان در ۲۱ اکتبر سال ۲۰۱۵ به‌دلیل شکایت علیه جیانگ زمین بازداشت و در ۱۸ مارس ۲۰۱۶ محاکمه شد.

خانم دونگ لیان در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵ به‌دلیل شکایت علیه جیانگ زمین بازداشت و در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ محاکمه شد.

خانم چن شوفن در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵ بازداشت و در ۳۰ ماه مه سال جاری محاکمه شد.

۹ تمرین‌کننده در ۲ نوامبر سال ۲۰۱۵ به‌دلیل شکایت علیه جیانگ زمین بازداشت شدند. خانم شائو ینگهویی، ۳۸ ساله به‌قدری مورد ضرب و شتم قرار گرفت که به‌سختی می‌توانست راه برود. مأمور لی وی و چند تن دیگر او را روی زمین می‌کشیدند، لباس‌هایش را پاره کردند و بالاتنه‌اش عریان شد. او در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ مورد محاکمه قرار گرفت.

هشت تمرین‌کننده دیگر، از جمله زنگ شیانژی، زنگ شیوشیانگ، جین شینان، سان رویجیه، لی گوآشیانگ، وو لیانژن، سان شیوجان و سان زوآوی، به‌طور مشترک در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ محاکمه شدند.

آقای ژنگ فوگوآنگ در محل کارش در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ بازداشت و در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ محاکمه شد.

 ۲ مورد صدور کیفرخواست و مواجهه با محاکمه

خانم لی شیوفپی در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۵ بازداشت و در ۲۸ فوریه ۲۰۱۶ کیفرخواستش صادر شد. او منتظر شنیدن تاریخ دادگاهش است.

خانم گائو سونگ در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵ بازداشت و دادگاه اولیه‌اش که قرار بود در ۲۴ ژوئن تشکیل شود، لغو شد. معلوم است که تاریخ جدیدی برای دادگاهش در نظر گرفته می‌شود.

۵ مورد با کیفرخواست مواجه شد

پروندۀ پنج تمرین‌کننده در سال ۲۰۱۶ به دادستانی محلی فرستاده شده است که از لحاظ قانونی به معنای این است که آنها با کیفرخواست مواجه هستند.

خانم لو آمی در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۵ به‌دلیل شکایت علیه جیانگ زمین، بازداشت شد. پلیس اشیای با ارزش و کارت شناسایی او را توقیف کرد.

آقای لیو جیازی، ۶۳ ساله در ۴ نوامبر ۲۰۱۵ به‌دلیل شکایت علیه جیانگ زمین بازداشت شد.

یک خانواده سه نفره در ۱۴ آوریل۲۰۱۶ در یک رستوران محلی بازداشت شدند. آقای سان دکو و همسرش خانم شینگ آنمی و دختر‌شان خانم سان ینگینگ در میان ۳۳ تمرین‌کنندۀ محلی فالون گونگ بودند که در پنج ماه اول سال ۲۰۱۶ بازداشت شدند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/10/157765.html