(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر لینگ‌یوآن از ماه مه سال ۲۰۱۵ شکایت کیفری خود را به دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق چین ارسال کرده‌اند. این شکایت‌ها علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین تنظیم شده که آزار و شکنجه علیه فالون گونگ را راه‌اندازی کرده است.

به‌منظور حمایت از پرونده‌های حقوقی، ۱۱۸۲۱ تن در لینگ‌یوآن دادخواست‌های علیه جیانگ را امضاء کرده‌اند. (تعداد کل از ژوئن ۲۰۱۶)
تصاویری از نامه‌های دادخواست به‌همراه امضاها که به وب‌سایت کمیسیون مرکزی بازرسی و نظارت ارسال شده است، همراه با درخواست‌هایی از مأموران عالی‌رتبۀ دادستانی عالی کشور و دیوان عالی کشور تا این موضوع را مورد بررسی قرار داده و جیانگ را به‌دست عدالت بسپارند.

تصاویری از نامه‌های دادخواست و امضاها


اثر مخرب آزار و شکنجه در چین

به‌عنوان تمرین‌کننده، اطلاع‌رسانی دقیق به تعداد بیشتری از مردم دربارۀ آزار و شکنجه، می‌تواند آنها را به‌طور فزاینده‌تری متوجه اثر مخرب آزار و شکنجه بر کشور، مردم آن، نظام حقوقی، اقتصاد و بافت اخلاقی جامعه کند.

در طی فرایند جمع آوری امضاء و تشویق مردم به نفی حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، تمرین‌کنندگان اغلب می‌شنوند که مردم برای نشان دادن حمایت خود فریاد می‌کشند: «فالون دافا خوب است.»

نظرات توسط ساکنانشهر لینگیوآن

مرد میانسالی گفت: «من۱۰۰٪ از طرح دعوی علیه جیانگ حمایت می‌کنم. جیانگ واقعاً فاسد و منحرف است. من این دادخواست را امضاء می‌کنم.»

سبزی فروشی گفت: «من به ح.ک.چ اعتماد ندارم، چون هیچ کار خوبی برای مردم انجام نداده است!» او دادخواستی را امضاء کرد و از ح.ک.چ خارج شد و دو تن را که ناظر کارش بودند نیز تشویق به انجام این کار کرد.

یک کشاورز سالمندان در هنگام امضای دادخواست گفت: «می‌دانم که جیانگ خوب نیست و بسیاری از مردم از او متنفرند. او درد و رنج بسیاری را به مردم چین وارد کرده است. ما باید این دادخواست را امضاء کنیم، گزارش او را به شورای ایالتی بدهیم و این امکان را فراهم کنیم که رهبران ارشد بدانند که مردم از او نفرت دارند و تحقیرش می‌کنند.»

مرد مسن دیگری گفت: «من دادخواست شکایت علیه جیانگ را امضاء می‌کنم. او هیچ کار خوبی برای کشور ما انجام نداده است و باید مدت‌ها قبل به دست عدالت سپرده می‌شد.»

جمع آوری امضاء قبل از سال نوی چینی

مدت کوتاهی قبل از سال نوی چینی ۲۰۱۵، چند تمرین‌کننده فلایرهایی را دربازار توزیع کردند. کلمه «برکت» به‌طور برجسته‌ای روی بروشور نوشته شده بود. تمرین‌کنندگان، تعداد بسیاری از مردم را تشویق کردند تا دادخواست را امضاء کنند و از حزب کمونیست چین خارج شوند.

کشاورز سالمندی سوار بر تراکتور فریاد زد: «سال نوی چینی نزدیک است. فالون دافا خوب است!» بسیاری از مردم توقف می‌کردند تا ببینند او چه کار می‌کند و به او لبخند می‌زدند و برخی تکرار می‌کردند: «فالون دافا خوب است!»

نمایشی از حمایت

چند تمرین‌کننده برای جمع‌آوری امضاء و تشویق مردم به خروج از ح.ک.چ در یک منطقه روستایی به بازار رفتند.

مردم پس از گوش دادن به صحبت تمرین‌کنندگان دربارۀ فالون دافا و آزار و شکنجه، تردیدشان برای امضای دادخواست و خروج از ح.ک.چ و سازمان‌های وابسته به آن از بین رفت. آنها نامه‌های دادخواست را دست به دست به یکدیگر منتقل می‌کردند تا با نام خود آن را امضاء کنند. (الصاق اثر انگشت راهی معمول برای مستند کردن امضای یک شخص در چین است.)

فریادی از میان جمعیت شنیده شد: «فالون دافا خوب است!» یکی نیز شنید که مردم فریاد می‌زدند که می‌خواهند دادخواست را امضاء کنند. اثر انگشت خود را بگذارند یا یادبود دافا یا آویز خوش‌اقبالی را می‌خواستند. این برای مدتی ادامه داشت و صحنه اثرگذاری بود.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/15/157830.html