(Minghui.org) در تاریخ ۹ ژوئیه فعالیت‌هایی در مرکز تجاری و اداری کامپسی در جنوب غرب سیدنی برگزار شدند، با این هدف که آگاهی مردم درباره قساوت‌های برداشت اعضای بدن در چین را بالا ببرند. زندانیان عقیدتی که اکثر آنها فالون گونگ را تمرین می‌کنند، در مقیاس وسیعی به‌خاطر اعضای بدنشان کشته می‌شوند. بسیاری از مردم در اعتراض به این قساوت‌ها دادخواستی را امضاء می‌کنند.

ساکنین سیدنی از برداشت اعضای بدن در چین آگاه می‌شوند.

رهگذران دادخواست را امضاء می‌کنند.

مردم از تمام اقشار جامعه، از فالون گونگ حمایت می‌کنند.

رهگذران متوقف می‌شدند تا درباره برداشت اعضای بدن اطلاعاتی به‌دست آورند و با امضای دادخواست و درخواست برای خاتمه آن از تلاش‌‌های تمرین‌کنندگان حمایت کنند. آنها از وحشیگری آزار و شکنجه شوکه شده بودند و رژیم کمونیست چین را برای این جنایت مخوف محکوم کردند.

خانم چری رایا

خانم چری رایا، دانشجوی دانشکده چینی تای، گفت که برداشت اعضای بدن شوکه‌کننده است و اینکه ازطریق رسانه‌های اجتماعی به تمام دوستانش در این باره خواهد گفت.

سمیا و دانیش خان از فالون گونگ حمایت می‌کنند.

سمیا و دانیش خان با دیدن بنر برداشت اعضای بدن، نفسشان بند آمد: «چطور کسی می‌تواند دست به چنین کاری بزند! آن واقعاً غیرانسانی است! باید عجله کرده و آزار و شکنجه را متوقف کنیم! چه کاری می‌توانیم برای کمک انجام دهیم؟ آیا می‌توانیم با اهدای پول یا چیزی کمکی کنیم؟»

سمیا به تمرین‌کنندگان فالون گونگ گفت که در استرالیا اهدای اعضای بدن مسئله‌ای جدی و مستلزم این است که روند اداری پیچیده‌ای را طی کنند. او و شوهرش ثبت‌نام کرده بودند تا بعد از مرگ، اعضای بدنشان اهدا شود، اما وی مجبور شده بود تأیید همه اعضای خانواده‌اش را به‌دست آورد و تمام روند اداری لازم را طی کند. او از اینکه می‌شنید ح.ک.چ اعضای بدن افراد زنده را درمی‌آورد و آنها را به بیماران خارجی می‌فروشد، شوکه شده بود. هم سمیا و هم دانیش مایل بودند مستند برداشت اعضای بدن را تماشا کرده و به پخش این اخبار کمک کنند.

آوادو و والوری برداشت اعضای بدن را محکوم می‌کنند.

آوادو و والوری علیه قساوت‌های برداشت اعضای بدن صحبت کردند و گفتند که کاملاً از تمرین‌کنندگان فالون گونگ حمایت می‌کنند. آوادو گفت که اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری عالی هستند و اینکه مایل است این تمرین را یاد بگیرد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/15/157832.html