(Minghui.org) بر اساس شواهدی که به برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ با مجوز دولت اشاره می‌کند، یک زوج سالمند در شهر هاربین در حال حاضر گمان می‌کنند که پسرشان قربانی زودهنگام جنایت هولناکی شده که رژیم کمونیستی چین مرتکب آن شده است.

آقای کنگ فانژی در همان روز بازداشتش در تاریخ ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۳ به دلیل امتناع از نفی فالون گونگ درگذشت و پلیس خبر مرگ او را تا سه روز به والدینش اطلاع نداد. این تمرین معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

این زوج مسن متوجه یک بریدگی بزرگ شدند که از چانۀ پسرشان تا زیر ناف او امتداد داشت و این جراحت با ریسمان نایلونی گشاد گشاد دوخته شده و تمام بدنش نیز کبود بود.

طبق گفته یکی از افراد داخلی، وقتی جسد آقای کنگ را برای اولین بار به سردخانه آوردند، آنقدر خونین بود که کارگران ساعت‌ها جسد را با آب شستند.

به والدین آقای کونگ که خواستار دانستن علت مرگ پسرشان بودند، گفته شد: «او در حالی که سعی می‌کرد از بازداشت پلیس فرار کند از پنجره طبقه چهارم به بیرون پرید.»

والدین آقای کنگ قصد داشتند تا از طرف‌های مسئول این جنایت شکایت کنند، اما مسئولین مانع آنها شدند. بعد از مرگ غیر‌منتظره پسرشان آنها برای داشتن یک زندگی معمولی در تقلا بوده‌اند. آنها همیشه در این فکر هستند که آن بریدگی بزرگ که روی بدن پسرشان دیده بودند، به چه دلیل ایجاد شده بود. اکنون براساس شواهدی از برداشت اعضای بدن، آنها گمان می‌کنند که بدن پسرشان که در زمان مرگ فقط ۳۳ داشت، به احتمال زیاد به‌خاطر برداشت اعضای بدنش شکافته شده بود.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/22/157927.html