(Minghui.org) خانم ۳۸ ساله‌ای در شهر ژوهای به‌دلیل تهیۀ مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ بازداشت شد و ۹ ماه بعد، از شدت شکنجه‌های اعمال شده درگذشت. این روش معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

گواهی مرگ خانم یوان ژنگ بعد از گذشت پنج سال هنوز صادر نشده بود. خانواده‌اش با دیدن علت مرگ که «سوء تغذیه شدید» عنوان شده بود، شوکه شدند. آنها پیگیر اجرای عدالت برای او شدند اما موفقیتی حاصل نشد. در حال حاضر ماجرای او را علنی کرده‌اند با این امید که تعداد بیشتری از مردم به اقدام و تلاش آنها برای توقف آزار و شکنجه فالون گونگ بپیوندند.

 

 

خانم یوان ژنگ

بازداشت در سال ۲۰۰۱، مرگ در سال ۲۰۰۲

خانم یوان در تاریخ ۱۰ سپتامبر سال ۲۰۰۱ بازداشت شد، پس از اینکه گزارشش به پلیس داده شد که به تهیۀ نسخه‌هایی از مطالب دربارۀ آزار و شکنجه فالون گونگ به دست رژیم کمونیستی اقدام کرده است. هویتش را در بازداشتگاه شهر ژوهای «ناشناخته» عنوان کردند، چون حاضر به افشای نامش نشد.

به گفته شاهدان، خانم یوان به‌دلیل خودداری از نفی ایمانش به فالون گونگ، مرتباً مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت. نگهبانان یک بار سرش را به دیوار کوبیدند. هنگامی که در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و شکنجه‌های وحشیانه دست به اعتصاب غذا زد، او را تحت خوراندن اجباری قرار دادند.

او غالباً از یک سلول به سلول دیگر منتقل می‌شد، چون نگهبانان می‌ترسیدند که او سایر تمرین‌کنندگان فالون گونگ محبوس در آنجا را تحت تأثیر قرار دهد.

یک تمرین‌کننده که خانم یوان را می‌شناخت یک بار از فاصله دور او را شناخت اما هرگز فرصتی نشد تا با او صحبت کند. این تمرین‌کننده توصیف کرد که خانم یوان ظاهری بسیار لاغر و ضعیف پیدا کرده بود.

دادستانی منطقه شیانگژو کیفرخواستی را علیه خانم یوان در ۱۳ ژوئن تنظیم کرد. دو روز بعد، او را با عجله به بیمارستان منطقه شیانگژو بردند. طبق گفته افراد داخلی، او در کمای عمیق و تمام بدنش متورم و کبود بود. زخم بسترش نیز عفونت کرده بود.

خانم یوان در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۲ درگذشت. مقامات حتی پس از اینکه اثر انگشت و عکس‌هایش را به عنوان یوان ژنگ تعیین هویت کردند، اجازه ندادند تا خانواده‌اش جسد دخترشان را مطالبه کنند. بعد، خانواده به‌عنوان درخواست یک آزمایش دی‌ان‌اِی ارائه داد اما گواهی فوت او تا ۲۹ دسامبر ۲۰۰۷ به آنها داده نشد.

خانواده خانم یوان از زمان بازداشت او در جستجویش بوده‌اند. تحقیقات خصوصی آنها را به افرادی رساند که یک بار با او در حبس بوده‌اند و سایر افراد داخلی که جزئیات فوق را دربارۀ مرگ او فاش کردند.

گزارش‌های مرتبط:
تمرین‌کننده خانم یوان ژنگ گم شده، انتقال به «محل نامعلوم»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/24/157946.html