قسمت اول
قسمت دوم

(Minghui.org) شرح و تفسیر زو یا زو ژوان، روایتی از تاریخ چین باستان دربارۀ تاریخچۀ وقایع بهار و پاییز سالانه است. افسانه‌ها می‌گویند که توسط زو چیومینگ، مورخ رسمی دولتِ لو تألیف شده است. ایالت لو امروز استان شاندونگ نام دارد. دوره زمانی ۴۶۸ تا ۷۲۲ قبل از میلاد را دربر می‌گیرد و عمدتاً بر امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و نظامی آن دوران تمرکز دارد.

همچنین در شرح و تفسیر زو اصول آسمانی، الهامات الهی و نشانه‌های کیهانی مستند شده است، همچنین این شرح و تفسیر دربارۀ جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی است که نویسنده بیان آنها را به‌عنوان یک یادآوری باارزش می‌داند.

بسیاری از ضرب‌المثل‌های چینی و اصطلاحات در شرح و تفسیر زو، ترویج فرهنگ سنتی و ارزش‌های اخلاقی است که ابزار ایجاد مبانی برای مردم امروز است تا فالون دافا را درک کنند.

مجموعۀ زیر، در چهار بخش، گفته‌هایی از این اثر کلاسیک چینی است.

۲۲. یک نام خوب فضیلت یک فرد را نشان می‌دهد و فضیلت پایه و اساس یک دولت است. («سال ۲۴ دوک شیانگ» در شرح و تفسیر زو)

۲۳. من خود را با آنچه مردم می‌پسندند، انطباق می‌دهم و هر آنچه آنها نمی‌پسندند را اصلاح خواهم کرد.» («سال ۳۱ دوک شیانگ" در شرح و تفسیر زو)

۲۴. امرار معاش مردم بر سعی و کوشش متکی است که مانع از کمبود می‌شود. («سال ۱۲ از دوک ژوان» در شرح و تفسیر زو

۲۵. جبران بخشش برای شخص فاقد فضیلت، مقدمه‌ای برای فاجعه است. («سال ۲ دوک مین» در شرح و تفسیر زو)

۲۶. مخالفت با خشم عمومی دشوار است. درخواست اقتدار ویژه، به شخص توصیه نمی‌شود. («سال ۱۰ دوک شیانگ» در شرح و تفسیر زو)

۲۷. اشتباه کردن و عدم تغییر رفتار شخص اولین گام در جهت تباهی است. («سال ۷ دوک شیانگ» در شرح و تفسیر زو)

۲۸. غرور، اسراف، فحشاء و شهوترانی مقدمۀ ناکامی است. («سال ۳ دوک یین» در شرح و تفسیر زو)

۲۹. با جمعیتی که نافرمانی می‌کنند و اعتماد به زیردستان و اعضای خانواده که رفته‌اند، برای شخص دشوار خواهد بود به اهدافش برسد. («سال ۴ دوک یین» در شرح و تفسیر زو)

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/25/157969.html