(Minghui.org) زنگ چونگزی به‌عنوان مقام قضایی در استان فوجیان امروزی در سال ۱۲۸۷ در سلسله یوان (۱۲۷۱-۱۳۶۸بعد از میلاد) منصوب شد. این استان در فاصله دوری از پایتخت قرار داشت و مقامات محلی از قدرت خود سوء‌استفاده می‌کردند و ساکنان را اغلب از امرار معاش خود محروم می‌کردند. این موضوع باعث شده بود که بسیاری از ساکنان دزد و راهزن شوند و به کوه‌ها و تالاب‌ها بروند و در آن نواحی مخفی شوند.

وقتی زنگ به این مقام منصوب شد، اولین کاری که انجام داد این بود که با صدور یک اطلاعیه عمومی اعلام کرد که تمام دزدان و راهزنانی که خود را تسلیم کنند، مورد عفو قرار می‌گیرند. صداقتی که از طریق اطلاعیه زنگ منتقل شد بسیاری از افراد را ترغیب کرد تا از این فرصت استفاده کنند و به ساختمان حکومت بیایند. آنها زانو زده به صف نشستند و خود را تسلیم کردند. همۀ آنها مورد عفو قرار گرفتند و به شهروندان مطیع قانون پیوستند.

وقتی خبر کاری را که زنگ انجام داد به وو مانچینگ، بازرس ارشد دربار رسید، او بسیار خشنود شد و استراتژی زنگ را تأیید کرد.

امتناع از مجازات بی‌گناهان

مدت کوتاهی پس از تصدی زنگ، سرقتی در آن محل صورت گرفت. مأموران ۱۹ مظنون را دستگیر، محاکمه و به مرگ محکوم کردند.

پس از بررسی اعترافات در پرونده‌های تشکیل شده، برای زنگ قطعی شد که هیچ یک از ۱۹ متهم، گناهکار نیستند. او خواست که پرونده دوباره به جریان بیفتند و بی‌گناهان آزاد شوند.

مقرراتی در آن محل بود که به موجب آن چنانچه مجرمان گزارش شده در منطقه شهری دستگیر نمی‌شدند، مقامات محلی به‌دلیل بی‌کفایتی‌شان مورد انتقاد قرار می‌گرفتند. اینگونه بود که مقامات درگیر در این تحقیقات می‌خواستند که آن ۱۹ نفر به مجازات برسند. در نتیجه هیچ انتقادی متوجه آنها نمی‌شد. آنها با تصمیم زنگ مبنی بر گشایش مجدد پرونده‌ مخالف کردند و زنگ خشمگین بود.

او گفت: «اگر من مقصر واقعی را دستگیر نکنم از دست دادن موقعیتم مسئله مهمی نیست. آنچه درک نمی‌کنم این است که چگونه یک نفر می‌تواند آنقدر راحت جان ۱۹ تن را بگیرد.» او برای دفاع از بی‌گناهی ۱۹ مظنون تمام قدرت خود را به‌کار گرفت.

چندی بعد، راهزنی که این جرم را مرتکب شده بود، دستگیر شد. مقامات در مواجهه با مدارک بسیار محکم، از خودخواهی خود شرمنده شدند و به صداقت و رهبری زنگ اعتراف کردند.

اقتباس از تاریخ جدید سلسله یوان، جلد ۲۲۹، بیوگرافی ۱۲۵، مقامات صادق

http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/22/157107.html