(Minghui.org) در کالج من، در هر یک از سطوح تحصیلی فقط تعداد کمی مدیر آموزشی وجود دارد. سه راهنمای دانشجویان و یک مدیر آموزشی داریم. همه آنها از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و سازمان‌های وابسته به آن خارج شده‌اند.

از ماه مه سال ۲۰۱۵، بسیاری از شهروندان در چین طرح شکایت قانونی خود را علیه جیانگ زمین آغاز کرده‌اند. رئیس سابق حزب کمونیست چین، به‌خاطر راه‌اندازی آزار و شکنجه فالون گونگ متهم است. من به جمع‌آوری دادخواست حمایت از این پیگرد قانونی جیانگ کمک کرده‌ام.

وقتی از یکی از راهنمایان دانشجویان پرسیدم که آیا می‌خواهد این دادخواست را امضاء کند یا خیر، او پاسخ داد: «حتماً نامم را در لیست قرار دهید. از نام واقعی‌ام یا یک نام مستعار استفاده کنید، هرکدام که برایم خوب است.»

یکی دیگر از راهنمایان دانشجویان دادخواست را خواند و با استفاده از نام مستعار آن را امضاء کرد.

مدیر آموزشی در دفتر خود بود، بنابراین از او پرسیدم: «آیا می‌دانید که بسیاری از مردم چین شکایت کیفری خود را علیه جیانگ زمین تنظیم کرده‌اند؟ آیا دوست دارید با امضای دادخواست از این رویداد حمایت کنید؟

مطمئن نبودم که حرفم را شنیده باشد چون هدفون در گوشش بود. اما در جوابم بلند گفت: «بله، من از کشاندن جیانگ به پای میز محاکمه حمایت می‌کنم.»

بسیاری از مردم اهل چانگشا دادخواست پیگرد قانونی جیانگ را امضاء می‌کنند

بسیاری از شهروندان در شهر چانگشا، استان هونان، نیز حمایت خود را از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین ابراز کرده‌اند.

مرد جوانی گفت: «مطالب شما را دیده‌ام و می‌دانم که همه چیز درست است. جیانگ مرتکب اعمال بد زیادی شده است. من قطعاً این دادخواست را امضاء می‌کنم.»

مرد مسنی درک خود را اینطور بیان کرد: «رژیم جیانگ مرا کاملاً فریب داد و فکر می‌کردم که فالون گونگ بد است. بعد که واقعیت ماجرای شما را دانستم، متوجه شدم که تمرین‌کنندگان فالون گونگ مردم خوبی هستند. می‌خواهم دادخواست را امضاء کنم.»

میوه‌فروشی گفت: «جیانگ جنایات وحشتناکی را مرتکب شده و فالون گونگ را مورد آزار و شکنجه قرار داده و تعداد زیادی از مقامات فاسد را ترفیع داده است او باید مدت‌ها پیش به دادگاه برده می‌شد. منتظرم تا او محاکمه شود.»

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/14/158264.html