(Minghui.org) آقای یو چونبو کشاورز است و شکایت کیفری خود را علیه جیانگ زمین، رهبر سابق چین به‌دلیل راه‌اندازی آزار و شکنجه فالون گونگ تنظیم می‌کند. آزار و شکنجه‌ای که منجر به بازداشت او در یک اردوگاه کار اجباری شد. برادر کوچکترش، آقای یو چون‌های به‌دلیل شکنجه‌های اعمال شده در ۳۲ سالگی در یک اردوگاه کار درگذشت. چون او از رها کردن ایمانش که خواستۀ مقامات کمونیستی بود، امتناع ورزیده بود.

آقای یو چونبو ۴۳ ساله از روستای چانگدی، شهرک گوانگمینگ، شهر یوشو، استان جیلین، شکایت کیفری خود را علیه جیانگ زمین در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۵ تنظیم کرد.

در زیر گزارش شخصی آقای یو از مصائب و سختی‌هایش را می‌خوانید:

خراب شدن کسب و کار

من تمرین فالون دافا را در بهار سال ۱۹۹۷ شروع کردم و از لحاظ جسمی و ذهنی بهره برده‌ام.

در بهار سال ۲۰۰۰ بیش از ۱۰ هزار یوان در زمینۀ پروش قارچ سرمایه‌گذاری کردم. کسب و کارم بسیار موفق بود و بسیاری از کشاورزان خواستند به من ملحق شوند. متأسفانه، مأموران ادارۀ پلیس شهر یوشو، با اِعمال سیاست آزار و شکنجۀ جیانگ زمین، اقدام به بازداشتم کردند.

در پایان اکتبر سال ۲۰۰۰  در مزرعه مشغول کار بودم که پلیس هجوم آورد. با حمایت سایر روستاییان از دست‌شان فرار کردم ولی برای جلوگیری از آزار و اذیت‌های آتی، مجبور شدم منزلم را ترک و کسب و کارم را تعطیل کنم. برایم خسارت بزرگی بود.

انتقال به اردوگاه کار اجباری به‌دلیل دادخواهی از فالون گونگ

اواخر سال ۲۰۰۰، زمانی که برای دادخواهی از حق تمرین فالون گونگ به پکن رفتم، مرا به بازداشتگاه هوآیرو منتقل کردند. در آنجا از گفتن نامم امتناع کردم و پلیس به‌طور وحشیانه‌ای مرا مورد ضرب و شتم قرار داد.

یک بار، دو نگهبان مرا به‌مدت ۱۲ ساعت شکنجه کردند. درحالیکه به موهایم چنگ زده بودند، در برابر یک دیوار سرم را به ناودان می‌کوبیدند و سپس با ضربات آچار مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند. به همه جای بدنم لگد ‌زدند که در پایان سیاه و کبود شدم و نمی‌توانستم راه بروم.

مرا به شهر یوشو بازگرداندند و در بازداشتگاه شهرستان حبس و در آنجا دوباره به‌طور وحشیانه‌ای شکنجه شدم. بعد به مدت دو سال به مرکز کار اجباری چائویانگگو فرستاده شدم.

شکنجه در اردوگاه کار اجباری

مرکز کار اجباری چائویانگگو توسط فرمانداری استان جیلین در دسامبر سال ۲۰۰۰ رسماًً به‌عنوان یک مرکز شستشوی مغزی به این کار اختصاص یافته است. همه تمرین‌کنندگان فالون گونگ مرد از اردوگاه‌های مختلف کار اجباری به این مرکز شستشوی مغزی فرستاده می‌شدند.

بیش از ۴۰۰ تمرین‌کننده بین ۵ تا ۹ آوریل ۲۰۰۱ در آنجا حبس شدند و همه تحت شکنجه قرار گرفتند.

یک بار پنج یا شش نگهبان با باتوم الکتریکی برای یک روز کامل به من شوک اعمال کردند. آنها به نوبت مرا با باتوم الکتریکی می‌زدند و بعد به گردن، صورت و دهانم شوک اعمال ‌کردند. همۀ لباس‌هایم را خارج کردند و به من لگد می‌زدند. اگر از هوش می‌رفتم رویم آب می‌ریختند تا به هوش بیایم و به شکنجه‌ام ادامه می‌دادند.

ما به انجام کار سخت وادار می‌شدیم. هر روز، مجبور بودیم تا با استفاده از چرخ دستی خاک جابجا کنیم. گاهی اوقات مجبور بودیم یک دور در یک دقیقه و ۸۰۰ دور در روز این کار را انجام دهیم. شدیداً تحت فشار بودیم. باید علف‌های هرز را وجین و محصول سبزیجات را برداشت و کارهایی نظیر آن انجام می‌دادیم. باید تمام وقت کار می‌کردیم. حتی دچار بیماری پوستی گال شده بودم.

اما من خوش شانس بودم: چون از اردوگاه کار اجباری زنده بیرون آمدم.

مرگ برادر کوچکتر به‌دلیل اعمال شکنجه

یو چون‌های برادر کوچکتر یو چونبو نیز فالون گونگ را تمرین می‌کرد و به‌دلیل خودداری از رها کردن باورش تحت شکنجه قرار گرفت. هنگامی که او در نتیجه اِعمال شکنجه درگذشت، فقط ۳۲ سالش بود.

گزارش‌های مفصل دربارۀ مرگ یو چون‌های:
مرگ آقای یو چون‌های به‌دلیل آزار و شکنجه پس از نزدیک به دو سال جابجایی از مکامی به مکانی دیگر
چه کسی یو چون‌های را به قتل رساند؟

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/28/157599.html