(Minghui.org) یک قطعنامه حقوق بشر که «از دادخواهی‌ها علیه جیانگ زمین حمایت می‌کند و خواستار خاتمه فوری آزار و شکنجه فالون گونگ است»، اخیراً در شورای شهر تایپه در تایوان، باتفاق آراء به‌تصویب رسید.

آن یازدهمین شورای محلی در تایوان است که قطعنامه‌ای را در حمایت از دادخواهی‌ها علیه رهبر سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، جیانگ زمین، صادر کرده است؛ جیانگ زمین آزار و شکنجه فالون گونگ را راه‌اندازی کرد. ده شورای محلی دیگر عبارتند از: کاوهسیونگ، بخش چیایی، شهر چیایی، هوالیان، تایتونگ، تایچونگ، ییلان، پینگ‌تونگ و نانتو.

راهپیمایی ۱ ژوئیه ۲۰۱۶، در هنگ کنگ خواستار این است که جیانگ زمین به میز عدالت کشانده شود. عبارت روی بنر بزرگ در جلوی جمعیت: «جیانگ زمین را به میز عدالت بکشانید.»

فالون گونگ به مردم می‌آموزد تا با پیروی از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری افراد خوبی باشند، درحالی‌که به سوی بهبود سلامتی و رشد استانداردهای اخلاقی هدایت می‌کند. از سال ۱۹۹۲ که فالون گونگ به‌طور عمومی در چانگ‌چونِ چین معرفی شده، بیش از ۱۰۰ میلیون نفر این تمرین را برگزیده‌اند.

جیانگ زمین محبوبیت گسترده فالون گونگ را تهدیدی برای خود دید. او آزار و شکنجه فالون گونگ را در ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹ آغاز کرد و با سوءاستفاده از قدرتش، همچنان به این آزار و شکنجه ادامه داده است.

این آزار و شکنجه طی ۱۷ سال گذشته منجر به مرگ تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. تعداد بسیار بیشتری به‌خاطر باور خود شکنجه شده‌اند و در برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ برای کسب سود که با مجوز دولت صورت می‌گیرد، به‌خاطر اعضای بدنشان کشته شده‌اند. جیانگ به‌طور مستقیم مسئول آغاز و ادامه این آزار و شکنجه وحشیانه است.

درحال حاضر که قانون چین به شهروندان اجازه می‌دهد، شاکی پرونده‌های کیفری باشند، بیش ‌از ۲۰۰ هزار تمرین‌کننده علیه دیکتاتور سابق شکایت کیفری تنظیم کرده‌اند. مردم از سایر کشورها، شامل سیاستمداران، در حمایت از این جنبش برای تنظیم دادخواهی‌ها صحبت می‌کنند. بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر در منطقه آسیا- اقیانوسیه دادخواست‌ها برای گزارش جنایات جیانگ زمین و حمایت از دادخواهی ها را امضاء کرده‌اند.

شوراهای محلی که درحمایت از دادخواهی‌ها علیه جیانگ زمین، قطعنامه صادر کرده‌اند

طی سال گذشته شوراهای محلی شهر و روستا در تایوان، در حمایت از این دادخواهی‌ها قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده‌اند. مسئولین منتخب آنها این شاکیان را برای شجاعتشان تحسین کرده‌اند و آزار و شکنجه ح.ک.چ و برداشت اعضای بدن افراد زنده را محکوم کرده‌اند. آنها از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا با همکاری هم به این آزار و شکنجه خاتمه دهند و جیانگ را به میز عدالت بکشانند.

حامیان قطعنامه در شورای شهر تایپه: تصویب قطعنامه باتفاق آراء

هونگ هسیان- یی، عضو شورای شهر تایپه

هونگ هسیان- یی، از اعضای شورای شهر تایپه، یکی از حامیان این قطعنامه است. وی گفت: «مایلیم همه دنیا بدانند که تمام اعضای شورای شهر، بدون توجه به روابط یا وابستگی‌های سیاسی‌شان از این قطعنامه‌ حمایت می‌کنند.» او از رژیم چین خواست تا فوراً به این آزار و شکنجه خاتمه دهد و نشان دهد که این کشور واقعاً تابع «حاکمیت قانون» است.

تونگ چونگ – یان، عضو شورای شهر تایپه

تونگ چونگ- یان، عضو شورای شهر تایپه شاکیان در این دادخواهی‌ها را ستایش کرد، چراکه جرأت دارند در کشوری تحت کنترل دیکتاتوری اینگونه عمل کنند. او بر این باور است که تعداد بیشتر و بیشتری از مردم از این دادخواهی‌ها حمایت خواهند کرد.

تونگ گفت: «حقوق بشر، جهانی هستند. آن مسئله‌ای جهانی است. باید فشار بین‌المللی وجود داشته باشد تا چین را ترغیب به تغییر کند. تمام جهان باید متحد شوند تا به جنایات ح.ک.چ خاتمه دهند.»

عضو شورای شهر: شاکیان شجاع باید تشویق شوند

یان جو- فانگ، عضو شورای شهر

یان جو- فانگ، عضو شورای شهر در تحسین تمرین‌کنندگان گفت: «بیش از ۲۰۰ هزار تمرین‌کننده فالون گونگ واقعاً شجاع هستند! در چین، هر کسی که ح.ک.چ را محکوم کند، ممکن است زندانی شود. این مردم بپا‌می‌خیزند تا علیه جیانگ زمین دادخواهی تنظیم کنند. آنها باید تشویق شوند. این نشان می‌دهد که دیکتاتوری نمی‌تواند یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت را در چین کنترل کند.»

چونگ هسیائو- پینگ، عضو شورای شهر تایپه

چونگ هسیائو- پینگ، عضو شورای شهر تایپه، با اشاره به برداشت اعضای بدن افراد زنده که با مجوز دولت صورت می‌گیرد، گفت: «آن هولناک است. کشتار مردم به‌خاطر اعضای بدنشان، غیرانسانی است. حمایت از دادخواهی‌ها علیه جیانگ زمین، حمایت از حقوق بنیادین بشر و محافظت از زندگی‌ها است. جیانگ باید به میز عدالت کشانده شود!»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/17/158308.html