(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در میدان ویکتوریا در آدلاید، استرالیای جنوبی، در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ به مناسبت هفدهمین سال مقاومت در برابر آزار و شکنجه در چین، رویدادی را برگزار کردند.

آنها موضوع کشتار تمرین‌کنندگان به‌خاطر اعضای بدن‌شان به‌دست رژیم چین را مطرح کردند و از عموم مردم خواستار حمایت از تعقیب قانونی جیانگ زمین، رهبر سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) شدند که آزار و شکنجه علیه فالون گونگ را آغاز کرد.

به‌نمایش گذاشتن مدیتیشن در میدان ویکتوریا در آدلاید، استرالیای جنوبی، در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶به‌نمایش گذاشتن تمرینات فالون گونگتوقف رهگذران برای تماشای این رویداد و امضای دادخواست حمایت از محاکمه جیانگ زمین، رهبر سابق چین.

بسیاری از مردم محلی برای خرید به میدان ویکتوریا در مرکز شهر آدلاید می‌روند. تمرین‌کنندگان تمرین‌های فالون گونگ را به‌نمایش گذاشتند. پیراهن‌های زرد تمرین‌کنندگان نظر مردم را به خود جلب می‌کرد و بسیاری برای تماشای تمرین‌ها و پوسترهای حاوی اطلاعات فالون گونگ و آزار و شکنجه در چین توقف می‌کردند.

گری، یک پرستار محلی

گری، یک پرستار محلی، گفت: «می‌دانم که مردم در چین از هیچ نوع آزادی عقیده یا گفتار برخوردار نیستند. این نگران کننده است. چنین آزار و شکنجه‌ای باید متوقف شود.» او گفت که در مورد حقوق بشر در چین نگران است و مهم است که این امکان را فراهم کنیم تا مردم بدانند که این سوء‌رفتارها درجریان است.

«فالون گونگ نباید مورد آزار و شکنجه قرار بگیرد»

خانم ژو پنج ماه پیش برای دیدار با پسرش که در استرالیا مشغول تحصیل است، به این کشور آمده است. او گفت که فلایرها را از تمرین‌کنندگان در یک ایستگاه قطار دریافت کرده است: «مردمی که فالون گونگ را تمرین می‌کنند، خوب هستند. نمی‌فهمم چرا آنها مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند.»

او با دیدن تعداد زیادی از مردم و پوسترها در میدان، برای کسب اطلاعات بیشتر جلو آمد. یک تمرین‌کننده به او گفت: «حزب و جیانگ از اصول فالون گونگ، حقیقت- نیکخواهی،-بردباری می‌ترسند، زیرا ماهیت شیطانی حزب کمونیست را نشان می‌دهد. هرچه تعداد بیشتری از مردم فالون گونگ را تمرین کنند، این تقابل و مقایسه بیشتر نشان داده می‌شود. حزب بدگمان است و همه را دشمن خود می‌پندارد و آزار و شکنجه را شروع کرده است.»

خانم ژو گفت که او ابزار حزب برای سرکوب مخالفان را به‌خوبی می‌شناسد. او با خوشحالی پذیرفت که از حزب خارج شود و با لبخند گفت: «من هفته آینده برای یادگیری فالون گونگ می‌آیم.»

چیائو، یک دانشجوی چینی، آرام پوستری را مطالعه می‌کرد. یک تمرین‌کننده با او مدتی صحبت کرد و گفت: «فالون گونگ به مردم می‌آموزد که حقیقت- نیکخواهی- بردباری را دنبال کنند. ح.ک.چ دروغ‌هایی را دربارۀ فالون گونگ اشاعه داده و نفرت نسبت به تمرین‌کنندگان را تحریک کرده است. حقیقت- نیکخواهی- بردباری در فرهنگ سنتی چین ریشه دارد. حزب تلاش می‌کند تا این فرهنگ سنتی را از بین ببرد. حزب به‌دلیل اعمال این آزار و شکنجه مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.»

چیائو تصمیم گرفت همانجا از لیگ جوانان کمونیست خارج شود. او گفت: «فالون گونگ نباید مورد آزار و شکنجه قرار بگیرد.»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/31/158041.html