(Minghui.org) در سال ۲۰۱۱، پلیس هاربین تقریباً ۶۰ تمرین‌کننده فالون گونگ را بازداشت کرد. بخش اعظم تمرین‌کنندگان خانم به اردوگاه کار اجباری چیانجین در هاربین برده شدند.

رؤسای این اردوگاه، وانگ یالو و یی یون به پزشک اردوگاه دستور دادند تا از تمام این تمرین‌کنندگان نمونه خون بگیرد.

من هم یکی از آنها بودم که نمونه خون دادم. شاهد بودم تمرین‌کنندگانی که از دادن خون اجتناب می‌کردند، مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گرفتند.

تمرین‌کننده، خانم چن مین، درخواست کرد که چون به‌زودی آزاد می‌شود، از او نمونه خون نگیرند. پزشک او را لگد زد و به زمین انداخت. پیش از اینکه بلندش کند و برخلاف میلش از او آزمایش بگیرد، چند بار دیگر نیز به او لگد زد.

زندانیان غیرتمرین‌کننده در این اردوگاه شاهد این ماجرا بودند و سؤال می‌کردند که آیا می‌شود از آنها هم آزمایش خون بگیرند. مأموران اردوگاه پاسخ منفی می‌دادند. آن زندانیان مسئله را درک نمی‌کردند و به تمرین‌کنندگان می‌گفتند: «شما بسیار خوشبختید که هر شش ماه، تحت معاینات تخصصی پزشکی قرار می‌گیرید. ما چنین امتیازی نداریم.»

اما من بر این باورم که دلیل آزمایش‌ها، این بود که می‌خواستند از ما برای برداشت اجباری اعضای بدن که تحت نظارت دولت صورت می‌‌گیرد، استفاده کنند. این دلیل آن بود که چرا تمرین‌کنندگان تحت آزمایش‌های پزشکی قرار می‌گرفتند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/25/158406.html