(Minghui.org) برای افراد ثروتمند تزکیه دائو دشوار است، آنها نمی‌توانند به‌سادگی از ثروت و موقعیت خود دست بکشند. این کار برای یک شاهزاده حتی سخت‌تر است. یک فرد استثنایی وجود داشت. بودا شاکیامونی یک شاهزاده بود و در تزکیۀ بوداشدن موفق شد. حدود۲۵۰۰ سال پیش، اولین پسر شاه لینگ از سلسله ژو (۵۷۱-۵۴۵ قبل از میلاد) به دنبال تزکیه دائو تاج و زندگی سلطنتی‌اش را رها کرد. پس از سی سال، او موفق شد.

ولیعهد جی، ساز چیائو شنگ را بسیار خوب می‌نواخت، «ساز بادی دهانی چینی» یا ساز بادی نی. موسیقی او صدای یک ققنوس را تقلید می‌کند. یک روز هنگام سفر از مکانی بین رودخانه یی و رودخانه لو، شاهزاده استاد دائوئیستی به نام فو چیوگونگ را ملاقات کرد. فو چیوگونگ شاهزاده را متقاعد کرد تا به‌دنبال او تا کوه سونگ برود و به‌عنوان یک تمرین‌کنندۀ دائوئیست تزکیه را شروع کرد.

سی سال بعد، دربار مقامی به نام هوانگ لیانگ را برای پیدا کردن شاهزاده اعزام کرد. هوان لیانگ موفق شد شاهزاده را در کوه پیدا کند. شاهزاده جی چیائو به هوان لیانگ گفت: «لطفاً به خانواده‌ام بگو در تاریخ ۷ ژوئیه در بالای کوه گوشی منتظرم باشند. پس از اینکه اعضای خانواده در آن تاریخ به کوه گوشی آمدند، آنها دیدند شاهزاده جی چیائو در واقع پشت یک لک‌لک سفید نشسته است.

شاهزاده از راه دور برای خانواده‌اش دست تکان داد و جلو نیامد. شاهزاده و لک‌لکش چند روز در بالای کوه حاضر شدند. سرانجام او با پرنده به دوردست پرواز کرد. (از لای شیان ژوآن، زندگینامه فناناپذیرها)

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/19/158329.html