(Minghui.org) آقای یانگ شیائوگوآنگ ۵۸ ساله، تمرین‌کننده فالون گونگ از شهر میشان، استان هیلونگ‌جیانگ است. در طول آزار و اذیت ۱۷ ساله فالون گونگ، آقای یانگ ۱۶ سال را در اردوگاه‌های کار اجباری یا زندان سپری کرده است.

هنگام بازداشت، او به‌طور وحشیانه‌ای تحت شکنجه بستر مرگ، آویزان با دستان بسته با دستنبند، خوراندن اجباری، ایجاد زخم با فروکردن خلال دندان و غیره قرار گرفت. او در حالی که شکنجه می‌شد چند بار از حال رفت و شنوایی گوش راستش را از دست داد.

۱۹۹۹: شکنجه به مدت دو سال در اردوگاه کار اجباری

پس از اینکه جیانگ زمین، رئیس سابق رژیم کمونیستی، آزار و شکنجه فالون گونگ را در ژوئیه سال ۱۹۹۹ آغاز کرد، آقای یانگ در ماه ژوئیه و اکتبر به‌دلیل دادخواهی از حق تمرین فالون گونگ به پکن سفر کرد.

او در پایان ماه نوامبر سال ۱۹۹۹ در میدان تیان‌آن‌من، بازداشت و تحت حفاظت به خانه برگردانده و توسط چیو یانگشان از بخش امنیتیِ اداره پلیس میشان به بازداشتگاه شماره ۲ شهر میشان برده شد.

کائو تیانسون و مأمور دیگری از اداره پلیس میشان در ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۹ به بازداشتگاه رفتند، و به او گفتند در صورت امضای اظهارنامه مبنی بر رها کردن تمرین فالون گونگ آزاد و در غیر این صورت به مدت یک سال به اردوگاه کار اجباری منتقل می‌شود. او از این کار خودداری کرد و به مدت دو سال به اردوگاه کار اجباری شهر جیشی منتقل شد.

در اردوگاه کار اجباری، او را هر روز به خواندن روزنامه و تماشای برنامه‌های تلویزیونی با مضامین افتراآمیز به فالون گونگ وادار می‌کردند. اگر او خودداری می‌کرد، او را به دویدن یا ایستادن وادار می‌کردند.

فرمانده فان سعی کرد به زور او را به نوشتن اظهارنامه وادار کند. زمانی که امتناع کرد، فان مجبورش کرد زانو بزند و با باتوم به پاهایش زد و روی گردنش آب داغ ریخت. روز بعد او را به سلول انفرادی منتقل کردند. فان بعد از ناهار به سلولش رفت تا او را با مشت و لگد بزند.

در طول یک شستشوی مغزی، شخصی از استانداری با ارائه سخنرانی به فالون گونگ تهمت و افترا زد. آقای یانگ و تمرین‌کنندگان وانگ شوئیشی و دای جون سعی کردند مانع سخنرانی او شوند.

بیش از ۱۰ نگهبان آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به بیرون از اتاق بردند. نگهبانان به کتک زدن ادامه دادند. دهان و بینی تمرین‌کنندگان دچار خونریزی شد و قادر به حرکت نبودند. همه دندان‌های آقای یانگ لق شد. آن شب او را به سلول انفرادی منتقل کردند.

هنگامی که آقای یانگ تمرین‌های فالون گونگ را انجام داد، او را به سلول انفرادی منتقل کردند. او را به حلقه‌های فلزی متصل به زمین می‌بستند تا تمرینات را انجام دهد. او در اعتراض به این بدرفتاری دست به اعتصاب غذا زد.

هنگامی که یک مسئول استانی مسئول آزار و شکنجه فالون گونگ، برای بازرسیِ اردوگاه کار اجباری آمد. آقای یانگ به آن مسئول گفت که آقای فان مینگشن، تمرین‌کنندۀ دیگر، توسط نگهبان یوان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

پس از رفتن مسئول، او دوباره به سلول انفرادی برده شد و به حلقه‌های فلزی بسته شد. این بار چهار دست و پایش در حالت کشش قرار داشت. افسر هوانگ با یک تخته چوبی به پاهایش زد و روی او آب سرد پاشید.

هوانگ آقای یانگ را باز کرد و به او گفت بایستد. سپس به آقای یانگ حمله کرد و به گوش و شقیقه‌های آقای یانگ ضربه زد. آقای یانگ دید که هوانگ فریاد می‌زند و خشمگین است، اما او نمی‌توانست هیچ‌چیزی بشنود. آن شب به یک درمانگاه منتقل شد. و از آن زمان گوش راستش به‌طور کامل ناشنوا است.

او به ضمانت پزشکی آزاد شد و در اکتبر ۲۰۰۱ به خانه بازگشت.

بازداشت، شکنجه در بازداشتگاه

آقای یانگ در بعدازظهر ۲۵ آوریل ۲۰۰۲، درحال حمل مطالب اطلاع‌رسانی دربارۀ فالون گونگ درراه بازگشت از شهر جیشی بازداشت شد. به او دستبند زدند و تمام شب آویزاش کردند. یکی از مأموران به شکمش خلال دندان فرو می‌کرد.

روز بعد او را به اتاق بازجویی بردند. آنها یک کلاه ایمنیِ موتورسواری را بر روی سرش قرار دادند و یک افسر پلیس با انبردست به کلاهش ضربه می‌زد. از آنجا که دهانش را بسته بودند، او تقریباً در حال خفگی بود. او سپس به بازداشتگاه میشان برده شد.

در طول یک بازجویی دیگر، هنگامی که او حاضر نشد بگوید که مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ از کجا می‌آید، یک مأمور با وزن بیش از ۹۰ کیلو به او ضربه زد که به زمین افتاد و سپس بر روی او نشست. وقتی سعی کرد که بایستد، مأمور با مشت به شقیقه‌اش کوبید و او را بی‌هوش کرد. آقای یانگ پس از اینکه به هوش آمد به بازداشتگاه منتقل شد.

۲۰۰۲: حبس و شکنجه

آقای یانگ در دادگاه شهر میشان به ۱۴ سال حبس محکوم شد و به زندان هِدا برده شد.

یک نگهبان به زندانی یین دستور داد که آقای یانگ را مورد ضرب و شتم قرار دهد زیرا به‌هنگام سرشماری پاسخ نداده بود. یین با یک تخته چوبی به سرش ضربه زد و هنگامی که تخته شکست، او را به‌وسیلۀ یک کمربند چرمی باسگک فلزی کتک زد. او آقای یانگ را آنقدر کتک زد تا سرش خونی و خون از صورتش جاری شد.

آقای یانگ در اعتراض به شکنجه دست به اعتصاب غذا زد. نگهبان به چند زندانی دستور داد تا با آب شور او را تحت خوراندن اجباری قرار دهندکه نزدیک بود خفه شود.

او پس از ۱۹ روز به بخش کار در زندان مودنجینگ منتقل و در بخش شماره ۱ حبس شد. یک زندانی گزارش او را به نگهبان داد که دیده تمرین‌کننده دیگری به یانگ یک مقاله داده است. او را به سلول انفرادی منتقل کردند که دست به اعتصاب غذا زد.

زمانی که او به‌خاطر انجام تمرینات به سلول انفرادی برده شد، نگهبان سونگ جونلین و سایر نگهبانان او را کتک زدند. در آن زمان چهره‌اش چنان از شکل افتاد که وقتی او را به سلول عادی برگرداندند، هم‌سلولی‌هایش او را نشناختند.

وقتی که او در زندان دوبیتی‌های مربوط به سال نوی چینی را بسته‌بندی می‌کرد، روی ۱۰ پوستر این عبارات را نوشت: «فالون دافا خوب است!» و «از ح.ک.چ خارج شوید» و آنها را در جعبه قرار داد. یک زندانی کار او را به نگهبان گزارش داد. نگهبان به زندانیان دستور داد تا او را کتک بزنند آنها او را زدند تا از بینی و دهانش خون جاری شد و یکی از دندان‌هایش کنده شد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/27/158435.html