(Minghui.org) شهردار شهر سِگِد از گروه رژه تیان گوئو دعوت کرد تا در رژۀ سالانه روز ملی و در تئاتر سوارکاریِ بعدازظهر همان روز، به اجرا بپردازند.

پیش از شروع رژه، رهگذران این فرصت را داشتند که ببینند اعضای این گروه به‌صورت گروهی تمرین‌های فالون گونگ (فالون دافا) را انجام می‌دهند.

عده‌ای از تمرین‌کنندگان در مدتی که گروه در حال انجام تمرینات و عبور از خیابان‌ها بودند، به توزیع فلایر پرداختند.

فلایرها حاوی توضیحاتی درباره فالون گونگ، آزار و شکنجه‌ای که از سال ۱۹۹۹ در چین آغاز شده است و برداشت اجباری اعضای بدن بود که غالباً از بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ زندانی در چین برداشته می‌شود.

اعضای گروه رژه تیان گوئو پیش از شروع رژه، درحال انجام تمرینات فالون گونگ

تماشاگران درحال تماشا و شنیدن اجرای گروه

مردم دادخواستی را برای خاتمۀ برداشت اجباری اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ امضاء می‌کنند.

آقا و خانم توبایس که تمرینات آرام و صلح‌آمیز فالون دافا را تماشا می‌کردند، وقتی از جنایات وحشیانه برداشت اعضای بدن باخبر شدند وحشت کردند و پرسیدند کجا می‌توانند دادخواستی را که برای توقف برداشت اجباری اعضای بدن است، امضاء کنند.

این زوج قبلاً درباره آزار و شکنجه مطالبی را خوانده بودند و آن را بی‌عدالتی علیه این افراد خوب دانستند.

آقای توبایس گفت: «آن‌ها (تمرین‌کنندگان فالون گونگ) شجاع و قوی هستند و حاضر به رها کردن اعتقادات‌شان نیستند. آن‌ها سزاوار حمایت و امضایم هستند.»

جولِین که بازنشسته است، اولین بار بود که درباره آزار و شکنجه می‌شنید و از این موضوع، بسیار ناراحت شده بود. «چطور ممکن است؟ مگر امکان دارد که یک دولت چنین کاری با مردمش انجام دهد؟» او برای اعلام حمایتش از فالون گونگ، دادخواست را امضاء کرد.

ماریا برای حمایت از دوستش در کنار گروه رژه راه می‌رفت. دوستش یکی از تمرین‌کنندگانی بود که به تماشاگران فلایر می‌داد.

او گفت: «به‌غیراز همراهی کردن دوستم، دلیل دیگری برای این کار دارم. موسیقی [گروه رژه] را دوست دارم. آن، قلبم را سرشار از گرما و آرامش می‌کند.»

ماریا آموزه‌های اصلی فالون گونگ یعنی کتاب جوآن فالون را خوانده است و هر از گاهی تمرین‌ها را انجام می‌دهد. او گفت که تمرین‌ها باعث می‌شوند اعتمادبه‌نفس بیشتری داشته باشد.

او همان‌طور که دادخواست را امضاء می‌کرد، اضافه کرد: «چرا این رژیم فالون گونگ را آزار و شکنجه می‌کند؟ هرکسی حق دارد برای رشد خود فالون گونگ را تمرین کند و هیچ‌کسی اجازه ندارد آن را ممنوع کند.»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/27/158439.html