(Minghui.org) یک ساکن شهرستان جینگیو پس از اینکه سال‌ها در حبس سلامتی‌اش تباه شد، در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۶ درگذشت.

آقای ژو جیان، ۴۹ ساله به‌دلیل امتناع از نفی فالون گونگ در مجموع ۸ سال را در اردوگاه کار اجباری و زندان‌ها محبوس بود. او به‌طور وحشیانه‌ای شکنجه شد و در طول هر یک از حبس‌هایش صدمات شدید مداومی را متحمل شد. این روش معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

آقای ژو


در حالی که مدت ۲ سال و نیم در اردوگاه کار اجباری چائویانگ‌گو محبوس بود، آقای ژو به‌طور وحشیانه‌ای با انواع اشیاء، از جمله کمربند، دسته تبر، بیل، چوب بامبو، چماق لاستیکی و سیم مورد ضرب و شتم قرار گرفت. سرش طوری متورم شده بود که چهره‌اش از شکل افتاده بود. در روز آزادی‌اش، برادرش مجبور شد او را تا خانه حمل کند.

آقای ژو دوباره در ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۰۴ بازداشت و به اردوگاه کار اجباری ویزیگو فرستاده شد. نگهبانان او را برای دو هفته متوالی از یک میله آویزان کردند در حالی که دست‌هایش از پشت بسته شده بود.

آویختن

آقای ژو در اواخر سال ۲۰۰۸ به زندان محکوم شد و دوباره به‌طور وحشیانه‌ای تحت شکنجه قرار گرفت. نگهبانان او را مرتباً مورد ضرب و شتم وحشیانه و اعمال شوک با باتوم الکتریکی قرار دادند.

او درگذشت، تنها چند سال پس از اینکه از زندان آزاد شد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/3/158096.html