(Minghui.org) خانم چن شیولینگ، تمرین‌کننده فالون گونگ در شهر جیاموسی، استان هیلونگ‌جیانگ، شکایت کیفری خود را علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین، به‌خاطر مرگ دخترش در ۲۷ مه ۲۰۱۵  تنظیم و آن را به دادستانی عالی خلق ارسال کرد.

مرگ دختر در اثر آزار و شکنجه

دختر خانم چن شیولینگ، چن یینگ، در ۱۷ سالگی درگذشت. مورد او اولین پرونده‌ای بود که در فهرست وب‌سایت مینگهویی قرار گرفت. و او اولین تمرین‌کننده‌ای بود که به دلیل آزار و شکنجه فالون گونگ درگذشت.

یینگ (و سایر تمرین‌کنندگان) برای دادخواهی از فالون گونگ در ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹ به پکن رفتند. پلیس دو بار  برای بازداشت آنها اقدام کرد، ‌اما او موفق شد که از آنجا دور شود.

یینگ در تاریخ ۱۵ اوت به‌طور غیرقانونی بازداشت شد و به شعبه دفتر پکن در جیاموسی برده شد. لی چونیو، از اداره پلیس جیاموسی، به یینگ دستبند زد و از دادن غذا یا آب امتناع کرد.

در روز بعد لی و سایر مأموران یینگ را با قطار به جیاموسی برگرداندند. آنها او را مورد ضرب و شتم، تهدید و توهین قرار دادند. آنها همچنین به او اجازه ندادند هنگامی که در توالت است در رابندد. یینگ موفق شد در را ببندد و از پنجره قطار بیرون بپرد.

او پس از پریدن از قطار سعی کرد دو بار بایستد اما نتوانست. او را به بیمارستان فنگرون بردند و همان شب درگذشت.

در صبح روز ۱۸ اوت به خانم چن شیولینگ اجازه دادند تا جسد دخترش را ببیند. خانواده حدود ۸۰۰ یوان برای هزینه سوزاندن جسد پرداخت کردند، اما خاکستر یینگ تا همین اواخر به آنها داده نشد.

تلویزیون دولتی چین از مرگ یینگ به‌عنوان بخشی از کمپین تبلیغاتی خود علیه فالون گونگ استفاده کرد. در ۱۹ اوت، آنها خبر مرگ زن جوان را پخش کردند و گفتند: او دچار هذیان و پریشانی شده بود و چندبار سعی کرده بود که خودکشی کند.

وادار کردن مادر به امضای سند جعلی تنظیم شده برای کنفرانس حقوق بشر

مادر یینگ، خانم چن شیولینگ در راه پکن در تاریخ ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۰ بازداشت و به بازداشتگاه جیاموسی برده شد. چن وانیو و ژانگ هونگیو او را به قرار دادن اثر انگشتش بر روی یک سند جعلی مجبور کردند که آنها در مورد مرگ دخترش تهیه کرده بودند. این سند برای سرپوش گذاشتن بر این واقعیت که یینگ به علت آزار و شکنجه درگذشت، در ژنو به جلسات حقوق بشر ارائه شد.

خانم چن نیز خودش هفت سال متحمل آزار و شکنجه شده است. او در ابتدا در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۰۰ به‌خاطر انجام تمرینات فالون گونگ بازداشت شد و به مدت ۹ روز محبوس بود.

او متعاقباً در نوامبر سال ۲۰۰۰ بازداشت و در ماه مارس سال ۲۰۰۱ و بار دیگر در آوریل سال ۲۰۰۳ به اردوگاه کار اجباری جیاموسی فرستاده شد. اولین دورۀ محکومیت حبس او حدود ۱۰ ماه بود و دوره دوم سه سال بود.

خانم چن دوباره در ماه اوت ۲۰۰۸ بازداشت شد و برای سومین بار به اردوگاه کار اجباری جیاموسی برده شد و سرانجام به مرکز بازپروری زنان در هیلونگجیینگ در دسامبر ۲۰۰۹ منتقل شد.

جدیدترین بازداشت او در ژوئیه ۲۰۱۱ اتفاق افتاد که با مردم درباره فالون گونگ صحبت می‌کرد. او پس از ۸۸ روز حبس و اخاذی ۲۶۰۰ یوان آزاد شد.

خانم چن در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم و اِعمال شوک با باتوم الکتریکی و همچنین تحت محرومیت از خواب و خوراندن اجباری قرار گرفت. برای مدت طولانی دستانش را در پشت سر دستبند زدند.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/1/158061.html