(Minghui.org)نمایندگان انجمن فالون دافای انگلستان و پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن (DAFOH) ، در ۲۲ اوت ۲۰۱۶ ، بیش از ۱۱۰۰۰ امضاء را طی یک دادخواست به دفتر نخست‌وزیر ترزا می ارائه دادند و برای پایان‌دادن به برداشت اجباری اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زنده فالون دافا (فالون گونگ نیز نامیده می‌شود) در مقیاسی بزرگ، به دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، از دولت بریتانیا درخواست کمک کردند

دکتر الکس چِن از گروه پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن (چپ) و دکتر لیو و هلن به نمایندگی از انجمن فالون دافای انگلستان دادخواست را ارائه می‌دهند.

امضاهای مذکور از لندن، کمبریج، آکسفورد، لیدز، اسکاتلند و مکان‌های دیگری در بریتانیا جمع‌آوری شدند و خواستار این بودند که دولت به توقف برداشت اجباری اعضای بدن از تمرین‌کنندگان فالون دافا در چین کمک کند. یکی از کارمندان دفتر نخست‌وزیر دادخواست را پذیرفت و گفت که آن را بلافاصله به نخست‌وزیر ارائه می‌دهد.

تمرین‌کنندگان فالون دافای بریتانیا در این دادخواست آزار و اذیت و جنایت قتل‌عام از طریق برداشت اعضای بدن به دست ح.ک.چ را افشا کردند و از دولت درخواست کردند که برای کمک به جلوگیری از این قساوت و حفاظت از ارزش‌های جهانی دست به اقدام بزند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/31/158485.html