(Minghui.org) استاد بارها و بارها به ما مریدان گفته‌اند که فا را مطالعه کنیم. قبل از آزار و شکنجه استاد بیان کردند:

«به همگی شما می‌گویم، باید کتاب را بیشتر بخوانید، کتاب را بیشتر بخوانید، و کتاب را بیشتر بخوانید – شما می‌بایست کتاب را مکرراً بخوانید.» (آموزش فا در کنفرانس سوئیس)

بعد از شروع آزار و شکنجه، استاد به ما یادآوری کردند:

«به شما گفته‌ام که فا را زیاد مطالعه کنید، فا را مطالعه کنید، فا را مطالعه کنید، فا را مطالعه کنید...» («آموزش فا در کنفرانس ۲۰۰۴ شیکاگو»)

باید هنگام مطالعه فا حقیقتاً ذهن‌مان را آرام کنیم. فقط از طریق مطالعه فا با ذهنی آرام، حقیقتاً در حال کسب فا هستیم. و زمانی که این کار را انجام دهیم، این واقعاً شگفت‌انگیز است؛ من خودم آن را بارها تجربه کرده‌ام.

مطالعه جوآن فالون

هنگام مطالعه جوآن فالون، صحنه‌های زیبای بسیاری دیده‌ام، همان‌طور که در ادامه آنها را بازگو کرده‌ام:

۱. موجودات الهی پشت هر حرف

یک بار زمانی که در حال مطالعه فا بودم، موجودات الهی را در پشت هر حرف مشاهده کردم. همان‌طور که به نگاه کردن به کلمات ادامه دادم، متوجه شدم که هر خط توسط موجودات الهی ساخته شده است و آنها در حال نگهداری ابزارهای مختلف فا هستند.

بعد از اینکه ذهنم آرام‌تر شد، دیدم که تعدادی از پاراگراف‌ها تصاویر بوداها را نمایش می‌دهند و تعداد دیگری از پاراگراف‌ها تصاویر دائو‌ها را نمایش می‌دهند. یکبار دیگر دیدم که کل صفحه‌ با تعداد بی‌شماری از بوداها، دائو‌ها و خدایان پر شده بود.

۲. بهشت‌های آسمانی

گاهی اوقات زمانی‌ که فا را مطالعه می‌کنم، فالونی ظاهر می‌شود و فوراً به بزرگی یک جهان می‌شود. یک بار، ناگهان متوجه شدم که فضای بین هر حرف گسترده شده است و برای من مدتی زمان می‌برد که از یک حرف به حرف دیگری بروم. احساس کردم که در حال خواندن هر کلمه نبودم، بلکه در حال نگاه کردن به یک جهان پس از جهان دیگری بودم و ساختار و موجودات داخل آن را مشاهده می‌کردم.

بار دیگر، منظره‌ای باشکوه دیدم، کاخ‌های باشکوه و سربه‌فلک کشیده و موجودات الهی که در فراغت خاطر به‌سر می‌بردند. پسربچه کوچکی میوه‌ها را بر روی میزی قرار داد و دائویی به من ادای احترام کرد و از من دعوت کرد که میوه‌ها را بچشم. بعد از اینکه به‌آرامی سرم را به نشانۀ رد مؤدبانه تکان دادم، او نشست که بخورد.

بار دیگر دیدم که کلمات به‌تدریج به خوشه‌های انرژی تبدیل شدند. این خوشه‌های انرژی ترکیب شده و تبدیل به یک جریان انرژی شدند. همانطور که می‌خواندم اشعه‌های آن جریان انرژی چشمانم را تسکین می‌بخشیدند.

این جریانات گاهی رودهای کوچکی را شکل می‌دادند که هر طرفش با درختان پوشانده شده بود.

یکبار راهبی از درختی به پایین پرواز کرد و به من خوشامد گفت در‌حالی‌که یک ققنونس از رودخانه پرواز ‌کرد تا شیائو (فلوت چینی) بنوازد. همچنین یک اسب بالدار طلایی و یک فیل طلایی دیدم که به من لبخند می‌زدند. هم‌تمرین‌کنندگان به من گفتند که شاید صحنه‌هایی درون بهشت آسمانی‌ام را دیده‌ام.

۳. تغییر رنگ کلمات

زمانی که فا را مطالعه می‌کنم، گاهی اوقات کتاب به رنگ‌های متفاوتی ظاهر می‌شود. وقتی به سایر تمرین‌کنندگان نگاه کردم، متوجه شدم که کتاب‌های‌ آنها نیز رنگ‌های مختلفی داشت. هر بار که فا را مطالعه می‌کردیم رنگ‌ها تغییر می‌کردند.

یک بار همانطور که می‌خواندم صفحات جوآن فالون شروع به تغییر رنگ کردند. تا زمانی که یک سخنرانی را به‌‌پایان رساندم رنگ‌ها پنج یا شش بار تغییر کردند.

۴.نشستن داخل پوسته تخم‌مرغ

یکبار دیگر راهب جوانی را دیدم که از کلمات کتاب بیرون آمد و حرکت کششی شبیه «بودا مایتریا پشتش را می‌کشد» از تمرین اول را انجام داد. معصومیت حالتش واقعاً تأثیر ماندگاری بر من گذاشت.

در زمان‌های دیگری احساس می‌کردم که داخل پوسته تخم‌مرغی نشسته بودم و همه‌چیز در اطرافم متوقف شده بود. زمانی که قادرم برای مطالعۀ فا ذهنم را آرام کنم، موجودات الهی و معجزات پشت کلمات به‌ معرض نمایش درمی‌آیند.

همچنین مطالعه فا حس‌های فیزیکی مختلفی به من می‌دهد. یک بار در حین خواندن متوجه شدم که کلمات صف کشیدند و به گوشم داخل شدند؛ برای مطالعه فا از گوش‌هایم استفاده می‌کردم. در زمان‌های دیگر، کلمات از طریق دست و قلبم وارد بدنم می‌شدند. یکبار دیگر احساس کردم که سرم خالی بود، گویی ناپدید شده بود.

مطالعه هنگ یین نقاشی‌ها زنده می‌شوند

اغلب هنگ یین را مطالعه می‌کنم. بعد از خواندن شعر نگاهی به نقاشی‌ها می‌اندازم و صحنه‌های شگفت‌انگیزی درون آنها می‌بینم. موجودات روشن‌بینی را دیدم که ابزارهای فا را نگه داشته‌اند و به‌طور درونی اسامی این موجودات و هدف آن ابزارهای فا را می‌دانستم.

در کتاب یک نقاشی از یک گل وجود دارد. همانطور که مطالعه می‌کردم، آن گل زنده شد و گلبرگ‌هایش ریخت تا گل حتی زیباتری را آشکار کند.

آن گل لبخند زد و به من گفت: «دوباره نگاه کن!»

سپس آن حلقه دیگری از گلبرگ‌ها را آزاد کرد. بعد از تکرار این کار برای سه یا چهار بار، یک بهشت آسمانی دیدم.

در هنگ یین ۲، همانطور که افکار درست می‌فرستادم، یک موجود روشن‌بین شیطان را ازبین می‌برد.

در یک نقاشی در هنگ یین ۳ یک گل نیلوفر آبی بزرگ طلایی وقتی ظاهر شد که موجود روشن‌بینی که روی آن نشسته بود، ناگهان ناپدید شد. آن گل بزرگ به هزاران گل کوچک تبدیل شد. آنها با سرعتی باور‌نکردنی به بیرون پرواز می‌کردند و همین‌طور ناپدید شدند. پس از آن بهشت آسمانی جهان یک بودا ظاهر شد.

آب طلایی از کوهی جریان یافت و ماهی‌های طلایی از آب بیرون می‌پریدند. فالون در اندازه‌های مختلف در هوا می‌چرخید. تاج و تخت باشکوهی را دیدم که با محافظان فا احاطه شده بود و بدون متصدی بود.

آنها با چشمانی درخشان به من نگاه می‌کردند. یکی از محافظان فا فکری را برای من فرستاد: «ما برای مدتی طولانی منتظر تو بوده‌ایم.» وقتی این را شنیدم، اشکم سرازیر شد.

بعد از اینکه هنگ یین ۴ (آخرین مجموعه شعر استاد) منتشر شد، هر شخصی که در هر نقاشی ظاهر می‌شد، در حال رقصیدن با افراد بسیاری بود. به نظر می‌رسید که هنگام خواندن آن در حال تماشای نمایشی بودم.

زمانی که شعرهای نوشته شده توسط استاد برای کلاس رقص شن یون را می‌خواندم، این تمرین‌کنندگان در مقابلم ظاهر ‌شدند. لبخند‌های پاک و زیبای‌شان را مشاهده ‌کردم. در‌خصوص اشعاری که نقاشی نداشتند، یک موجود الهی پشت آن اشعار می‌ایستد و آواز می‌خواند.

تبریکات ارسالی از سوی تمرین‌کنندگان تصاویر واقعی‌شان را نشان می‌دهد

زمانی که سایر سخنرانی‌ها را مطالعه می‌کنم و تبریکات ارسالی توسط تمرین‌کنندگان سراسر جهان را می‌خوانم، تصاویر بشری این تمرین‌کنندگان را می‌دیدم. همانطور که بیشتر نگاه کردم، تصاویرشان به‌آرامی به موجودات خدایی مختلفی تبدیل شد- ظاهر خدایان آسیایی و غربی و شکل‌های حقیقی تمرین‌کنندگان.

ذهنی سرگردان نباید موضوعی کوچک درنظر گرفته شود

دیدم که وقتی تمرین‌کنندگان هنگام مطالعه فا حواس پرت و سرگردان می‌شدند یا به خواب فرو می‌رفتند، موجودات الهی یادداشت می‌کردند. این مسئله کوچکی نیست.

استاد بیان کردند:

«همگی شما می‌دانید که شخص در چه حالت ذهنی باید باشد تا اصول فا را ببیند. بدون اینکه مجبور باشم زیاد بگویم آن را می‌دانید. هنگامی که چشمان‌تان فا را می‌خواند اما ذهن‌تان روی فا نیست، دربارۀ آن بیندیشید، آیا خواندن شما بیهوده نیست؟ برای چه کسی می‌خوانید؟ در آن هنگام، خود شما واقعاً درحال مطالعۀ فا نیستید. آیا به شما نگفته‌ام كه مطمئن باشید خود شما حقیقتاً گونگ را بدست می‌آورید؟ پس در هنگامی كه فا را مطالعه می‌كنید اگر ذهن‌تان روی فا نباشد، برای چه كسی آن را مطالعه می‌کنید؟ این برای نكوهش کردن شما نیست-- فقط به شما می‌گویم كه این وضعیتی واقعاً بحرانی است. بنابراین، بدون توجه به اینکه چگونه مشغول می‌شوید، هنگامی كه فا را مطالعه می‌كنید باید تمام افكار دیگر را كنار بگذارید-- دربارۀ چیزهای دیگر اصلاً فكر نكنید، فقط فا را مطالعه كنید. شاید همان‌طور كه فا را مطالعه می‌كنید، موضوعاتی كه دربارۀ آنها فكر می‌كرده‌اید حل و فصل شوند، چراكه پشت هر کلمه بوداها، دائوها و خدایان هستند. چگونه امکان دارد آنها دقیقاً‌ ندانند که چه چیزی را می‌خواهید حل كنید و در آن زمان نگران انجام شدن چه کاری هستید؟ پس آنها چگونه می‌توانند به شما نگویند؟ اما یك چیز وجود دارد: باید به حالت مطالعۀ فا بدون هیچ در طلب‌بودنی دست یابید. این را مدت‌ها پیش فهمیدید-- نمی‌توانید فا را با یک وابستگی‌ به حل كردن مشكلات‌تان بخوانید. فقط با آرامش بخوانید و تأثیر مطمئناً عالی خواهد بود. پس هنگامی‌كه فا را مطالعه می‌كنید، فقط از روی عادت و رفع تکلیف آن را انجام ندهید. باید هنگامی‌كه آن را می‌خوانید ذهن‌تان را آرام كنید و به طور واقعی آن را مطالعه كنید. اجازه ندهید ذهن‌تان دزدكی از شما دور شود. به‌محض این كه ذهن‌تان گمراه و گم شود، مطالعه‌ی شما بیهوده خواهد بود. اگر از زوایۀ دیگر به آن نگاه كنیم، هنگامی كه فا را مطالعه ‌می‌كنید و ذهن‌تان روی فا نیست، این فقط مشكلی دربارۀ سرسری و سطحی انجام دادن نیست، بلكه همچنین درباره این است كه شخصی كه فا را مطالعه می‌كند در واقع نسبت به فا خیلی با ‌احترام و مؤدب نیست. پس، چگونه فا می‌تواند خودش را آشکار سازد؟ بنابراین از این زاویه، فكر می‌كنم هنگامی‌كه فا را مطالعه می‌كنید باید ذهن‌تان را آرام كنید، و زمانی كه مشغول و گرفتار هستید به‌خاطر داشته باشید که در حین مطالعۀ فا ذهن‌تان را ثابت و بی‌حرکت نگه دارید.» («سخنرانی فا در کنفرانس فلوریدا، ایالات متحده آمریکا»)

زمانی که به گروه مطالعه فا رفتم، متوجه شدم که ذهن برخی از تمرین‌کنندگان بر روی فا نیست: برخی فا را به‌سرعت می‌خوانند، برخی به کارهای خانه فکر می‌کنند و برخی دیگر درباره این فکر می‌کنند که چه مواد غذایی بخرند.

برخی دیگر از افراد هستند که امیدوارند مطالعه فا به‌سرعت تمام شود تا بتوانند آنجا را ترک کنند. زمانی که سایر تمرین‌کنندگان آهسته می‌خوانند و به آنها اجازۀ خواندن نمی‌دهند، این تمرین‌کنندگان ناراحت می‌شوند.

برخی از تمرین‌کنندگان هستند که در این فکر هستند که چطور با افراد جر و بحث کنند و در آن زمان به تضادهای‌شان فکر می‌کنند. سایر تمرین‌کنندگان فا را با لهجه‌ اغراق‌آمیز یا بالا و پایین شدن صدا می‌خوانند، گویی می‌خواهند نمایش دهند که فا را به‌خوبی می‌خوانند.

تمرین‌کنندگانی نیز هستند که فکر می‌کنند: «این پاراگراف درباره آن تمرین‌کننده صحبت می‌کند.» اما مطالعه فا و تزکیه باید به ما کمک کنند که به‌درون نگاه کنیم و نه اینکه ]خود را[ با دیگران مقایسه کنیم.

هم‌تمرین‌کنندگان، باید دافا را ارج نهیم و به سخنان استاد گوش دهیم- ذهن‌مان را آرام کنیم و فا را با سخت‌کوشی بیشتر مطالعه کنیم.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/20/157487.html