(Minghui.org) خانم ژانگ گوآچین در شهر یوشو، استان جیلین به سرطان سینه و بیماری‌های دیگری مبتلا بود که بعد از شروع تمرین فالون گونگ در سال ۱۹۹۸ بهبود یافت.

اما از زمانی که حزب کمونیست چین آزار و شکنجه فالون گونگ را در ماه ژوئیه سال ۱۹۹۹ راه‌اندازی کرد، خانم ژانگ گوآچین بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفت و مأموران اداره ۶۱۰ یوشو بخش امنیت داخلی و ادارۀ پلیس پیینگ او را بازداشت کردند.

او دو بار در بازداشتگاه، سه بار در اردوگاه کار اجباری محبوس شد که در آن مکان‌ها مورد ضرب و شتم، محرومیت از خواب و شستشوی مغزی قرار گرفت و به «نیمکت ببر» بسته و در سلول انفرادی حبس شد.

در ۲ ژوئن ۲۰۱۵، خانم ژانگ شکایت خود را علیه جیانگ زمین، رهبر سابق چین به دادگاه عالی خلق ارسال کرد. او درد و رنجی را که متحمل شده بود، در شکایتش مطرح کرد. بسیاری از مصائب او در گزارش خانم ژانگ گوآچین از شهر یوشو، استان جیلین آمده است.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/26/159304.html