(Minghui.org) تمرین‌کننده فالون گونگ خانم چن شیومئی اهل جیلین در تاریخ ۲۸ فوریه سال ۲۰۱۶ پس از هشت ماه حبس در یک بازداشتگاه درگذشت. جسد او در ۳۱ مارس ۲۰۱۶ سوزانده شد.

                                               

خانم چن شیومئی         

همسرش که یک پزشک متخصص با چندین سال تجربه است، به این نتیجه رسید که بازداشتگاه و بیمارستان زندان هردو باید مسئول مرگ همسرش شناخته شوند.

بازداشت

مأموران ادارۀ پلیس محلی و اداره ۶۱۰ خانم چن را در صبح روز ۲۴ ژوئن ۲۰۱۵ از خانه‌اش بردند. آنها منزلش را غارت کردند و بسیاری از وسایل شخصی و کتاب‌های فالون گونگ را نیز با خود بردند.

روز بعد آنها به محل اقامت دیگر او رفتند و بیشتر وسایل شخصی‌اش را توقیف کردند و شوهرش را به ادارۀ پلیس بردند. شوهرش آن شب آزاد شد. خانم چن به یک بازداشتگاه برده شد.

صاحبخانه‌ خانم چن بازداشت و روز بعد آزاد شد. تمرین‌کننده دیگری که در تماس با خانم چن بود نیز بازداشت و یک ماه بعد آزاد شد.

خانواده متوجه شدند که اداره پلیس مدت زیادی فعالیت‌های خانم چن را تحت نظر داشته و یک دستگاه نظارت در خودروی او نصب کرده بود و آنها به ادارۀ پلیس محلی دستور بازداشت چن را دادند.

حبس در بازداشتگاه

مسئولین خانم چن را به مدت دو ماه حبس کردند. پرونده او به دادستانی فرستاده شد، اما رسماً به ثبت نرسید. از این‌رو خانم چن باید آزاد می‌شد. در عوض، او چندین بار محاکمه شد که باعث فروپاشی روانی و ایجاد افسردگی در او شد.

شوهر خانم چن چهار وکیل مدافع برای او استخدام کرد که یکی از آنها به شوهرش گفت که او از نظر ذهنی تعادل خود را از دست داده است. خانواده برای درمان پزشکی خواستار آزادی او شدند، اما بازداشتگاه به‌طور مداوم آزادی او را به تأخیر انداخت.

مرگ در بازداشتگاه

اولین وقت قرار ملاقات پزشکی سرانجام در تاریخ ۲۹ فوریه ۲۰۱۶ گذاشته شد. روز قبل از قرار، با شوهر خانم چن تماس گرفته شد و او با عجله خودش را به بیمارستان رساند، در آنجا متوجه شد که خانم چن درگذشته است.

او خواستار مشاهدۀ فیلم دوربین نظارتی و نوار قلب او شد. پس از بررسی تمام اطلاعاتی که به او داده شد، به این نتیجه رسید که بازداشتگاه و بیمارستان زندان باید مسئول مرگ خانم چن شناخته شوند.

پس از اینکه مسئولین خانواده او را تحت فشار گذاشتند، جسد خانم چن در ۳۱ مارس ۲۰۱۶ سوزانده شد. تنها خانواده او همراه دوازده مأمور پلیس که بر کل مراسم نظارت داشتند، شاهد مراسم تشییع جنازه‌اش بودند.

طرف‌ های مسئول مرگ خانم چن:

ژائو رورن، رئیس بازداشتگاه جینان: ۸۶۱۳۳۳۵۱۲۹۵۳۹ ‎+
آقای یانگ، مأمور پلیس بازداشتگاه جینان: ۸۶۵۳۱۸۲۸۰۶۸۶۸ ‎+
آقای گوا، مأمور ادارۀ پلیس چوآنچنگلو: ۸۶۱۷۸۵۳۱۷۸۵۷۸‎+
(اطلاعات تماس سایر عاملان آزار و شکنجه خانم چن در مقاله اصلی به زبان چینی موجود است.)

http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/27/159319.html