(Minghui.org) دیوید ماتاس، وکیل مشهور مهاجرت به کانادا و مدافع حقوق بشر، اخیراً به دعوت مؤسسه جهانی او.پی.جیندال به دهلی نو رفت تا در هجدهمین کنگره جهانی جرم شناسی که در تاریخ 17 دسامبر 2016 برگزار شد، مطالبی را ارائه دهد.

سازمان‌دهندگان در این همایش که در دانشگاه جیندال برگزار شد از حضور وکیل حقوق بشر دیوید ماتاس تشکر کردند.

دیوید ماتاس در حال ارائه مطالب در دانشگاه جیندال.

موضوع صحبت آقای ماتاس: «جرایم فرا ملی: سوء‌استفاده از پیوند عضو»

دکتر سانجیو ساهانی، مدیر ارشد مؤسسه علوم رفتاری جیندال، از آقای ماتاس، استقبال گرمی به عمل آورد. آقای ماتاس با استناد به کار و جایگاهش در زمینه حقوق بشر، نامزد جایزه نوبل بوده است.

مخاطبان بین‌المللی از جمله دانشجویان جرم‌شناسی از ماکائو در این همایش حضور داشتند.

در یک جلسه پرسش و پاسخ، دانشجویان دانشگاه ماکائو گفتند که آنها دربارۀ وجود چیزی شبیه برداشت غیرقانونی اعضای بدن در چین تردید داشتند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ حاضر در همایش به آنها دربارۀ فیلتر بودن اینترنت در چین گفتند و از آنها خواستند که واژه «فالون گونگ» را در زمان حضور در چین یا در ماکائوی تحت کنترل چین جستجو کنند و خودشان ببینید که آیا هیچ پاسخی دریافت می‌کنند یا خیر. دانشجویان با رضایت نسخه‌هایی ازنُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست را پذیرفتند.

دیوید ماتاس با دبیر جی.تی در وزارت امور خارجه ملاقات و او را از تجارت غیرقانونی پیوند عضو در چین مطلع کرد. او از دولت هند خواست برای جلوگیری از توریسم پزشکی به چین همانند سایر کشورها اقداماتی را اتخاذ کنند و قطعنامه‌ای را برای توقف پیوند عضو غیرقانونی به تصویب برسانند.

آقای ماتاس همچنین با مطبوعات محلی و سایر آژانس‌های خبری دیدار کرد. آنها این همایش و وضعیت در چین را در چندین روزنامه و نسخه‌های آنلاین خود، تحت پوشش خبری قرار دادند.

آقای ماتاس با ملاقات با سرپرست همه مؤسسه‌های علوم پزشکی هند و دوازده پزشک و جراح، به سفر خود پایان داد. پزشکان تحت تأثیر اطلاعات دیوید ماتاس دررابطه با قانون پیوند عضو در هند قرار گرفتند و چند نفر از آنها به آقای ماتاس اطمینان دادند که آنها سعی می‌کنند پیشقدم شوند تا دولت هند قطعنامه‌ای را علیه برداشت اجباری اعضای بدن در چین به تصویب برساند.