(Minghui.org) از زمانی که تمرین دافا را شروع کردم، فقط یک سال گذشته است. خاله و همسر برادرم نیز تمرین‌کننده هستند. با اینکه آنها حقایق زیادی را که تجربه کرده بودند به مادرم گفتند اما او همچنان در زمانی که من و شوهرم این تمرین را شروع کردیم، دچار تردید بود.

مادرم می‌دید که ما بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری دافا رفتار می‌کنیم. با اینکه او تحت تأثیر تعالیم حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) ملحد بود، اما به‌تدریج از ما نیز تأثیر گرفت و دست از انکارمان برداشت و کاملاً حمایت‌مان کرد. سپس خودش نیز تزکیه دافا را آغاز کرد.

سال قبل مادرم زمانی که هنوز تمرین را شروع نکرده بود، از جیانگ زمین بخاطر آزار و شکنجه هفده ساله فالون دافا شکایت کرد. این تغییر بزرگی بود و تصمیم خیلی خوبی برای آینده‌اش گرفت.

اوایل امسال فتق دیسک کمرش عود کرد و دچار چنان درد شدیدی شد که نمی‌توانست راه برود. او به توصیه من جوآن فالون را خواند و در عرض یک هفته دردش از بین رفت. اگر این اتفاق قبلاً رخ می‌داد، برای درمان به‌مدت 2 یا 3 ماه به بیمارستان می‌رفت. از این بهبودی سریع مبهوت شده بود.

چند روز بعد سراسر بدنش جوش زد که از شدت خارش نمی‌توانست بخوابد. باز به او توصیه کردم به خواندن جوآن فالون ادامه دهد. طولی نکشید که خوب شد. او متوجه شد که این استاد لی هنگجی بودند که کارمایش را از بین بردند.

تمام داروهایش را دور ریخت و از آن به بعد هر روز با ما کتاب‌های دافا را مطالعه می‌کند و هر پنج تمرین را انجام می‌دهد.

سابقاً مادرم قادر نبود به مدت طولانی مطالعه کند. دیدش تار می‌شد و سردرد می‌گرفت. حالا بدون خستگی می‌تواند یک ساعت جوآن فالون را بخواند. ما برایش خیلی خوشحال هستیم. این قدرت دافا و نیک‌خواهی استاد است.

مادرم پس از کسب فا بر اساس حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری رفتار و در پروژه‌های روشنگری حقیقت، به من و شوهرم کمک می‌کند. دختر خاله‌ام می‌گوید که مادرم خیلی خوب به نظر می‌رسد.

پس از یک سال تزکیه، دافا پدیده‌های فوق طبیعی زیادی را به ما نشان داده است. به‌عنوان نمونه من و شوهرم هر دو گل‌های اودومبارا را دیده‌ایم. همچنین تمام خانواده‌ام تمرین‌کننده شده‌اند. ما بسیار احساس خوش‌اقبالی و شادی می‌کنیم و از استاد بخاطر نیک‌خواهی عظیمشان در نجات ما سپاسگزاریم. هه‌شی.