(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در رویدادی در ۲۹ دسامبر شجاعانه در سرما و برف با عموم مردم صحبت کردند و آنها را از آزار و شکنجه فالون گونگ در چین مطلع ساختند. این رویداد در صوفیه پایتخت بلغارستان در ایستگاه مرکزی مترو در نزدیکی دانشگاه صوفیه برگزار شد.

تمرین‌کنندگان در این رویداد در حمایت از قربانیانی که از دیکتاتور سابق چین جیانگ زمین برای شروع آزار و شکنجه فالون گونگ شکایت کرده‌اند، به جمع آوری امضاء پرداختند.

یک زن جوان با نوزاد خود توقف و دادخواست را امضاء کرد. او توضیح داد که قبلاً یک بروشور دریافت و دربارۀ آزار و شکنجه در اینترنت تحقیق کرده است. او برای تمرین‌کنندگان در انجام مأموریت‌شان آرزوی موفقیت کرد.

مردی شصت ساله‌ای خواست مطالب بیشتری را دربارۀ جیانگ و دلیل تعقیب قانونی او بداند. او متوجه شد که جیانگ رئیس حزب کمونیست چین بود، او بدون هیچ تردیدی دادخواست را امضاء کرد.

بسیاری از مردم از پیر و جوان در سرما توقف کردند و حمایت خود از فالون گونگ نشان دادند و با لبخندی گرم در چهره به راه خود ادامه می‌دادند.