(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در پینگتونگ، تایوان، در 31 دسامبر برای اجرا در رژه و جشن «برکت پایان سال» در شهر کوچک تونگ چائوچاو در ینتونگ، دعوت شدند.

شهردار شهر کوچک هنگ مینگجیانگ با ابراز نگرانی از آزار و شکنجه فالون گونگ در چین، تمرین‌کنندگان را مورد استقبال گرم قرار داد و گفت: «هر زمان تمرین‌کنندگان فالون گونگ را می‌بینم، از صمیم قلبم برای آنها احترام قائل می‌شوم. اصل حقیقت، نیکخواهی، بردباری چیزی است که ما باید آن رادنبال کنیم. جوامع ما به آن نیاز دارند.»

اجرای گروه مارش تیان گوئو فالون گونگ در جشن «برکت پایان سال» در شهر کوچک تونگ چائوچاو در پینگتونگ.

اجرای تمرین‌کنندگان نوازنده طبل کمری در جشن

فالون گونگ در رژۀ «پایان سال متبرک»

ساکنان شهر کوچک تونگ چائوچاو از دیدن این رژه لذت می‌برند.

شهردار هنگ مینگجیانگ گفت: «اصل حقیقت، نیکخواهی، بردباری برای من یک الگو است. خودم را به این اصول مقید می‌کنم و شهرمان را به مکانی مملو از مهربانی و شفقت تبدیل می‌کنم.»

شهردار هنگ برای تشکر از اجرای عالی تمرین‌کنندگان گفت: «هر تمرین‌کننده پر از انرژی و بسیار شاد بود. فکر می‌کنم دلیل آن اصل حقیقت، نیکخواهی و بردباری است. لبخند آنها به‌طور صمیمانه‌ای صداقت و نیک‌خواهی را نشان می‌دهد. آنها الگوی ما هستند.»

«اگر چه من فالون گونگ را تمرین نمی‌کنم، تاثیر بسیار مثبتی را از این تمرین دریافت کرده‌ام. تمرین‌کنندگان سعی می‌کنند پیام‌های مثبت و سلامتی را برای جامعه ما به ارمغان بیاورند. به‌خصوص در سرزمین اصلی چین، تمرین‌کنندگانی هستند که حتی با وجود تحمل آزار و اذیت شدید از رها کردن اعتقاد خود امتناع می‌کنند. روحیه آنها همیشه مرا تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

دکتر چانگ، یک پزشک محلی که رژه را تماشا می‌کرد، گفت: «من بستگانی دارم که فالون گونگ را تمرین می‌کنند. آنها افرادی بسیار مهربان و مسئول هستند.»

«حقیقت، نیکخواهی و بردباری برای جامعه ما مفید است. حزب کمونیست نباید آن را سرکوب کند. واقعاً از دیدن برخی از طرفداران حزب کمونیست در تایوان که تمرین‌کنندگان فالون گونگ را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، عصبانی می‌شوم. هر زمان که این خبرها را می‌خوانم، می‌خواهم به فالون گونگ کمک کنم.»

دکتر چانگ گفت: «تمرین‌کنندگان فالون گونگ به خشونت اعتقادی ندارند، از این‌رو مقابله به مثل نمی‌کنند. پلیس ما باید از آنها حمایت کند.»