(Minghui.org) یک بار وکیلی به من گفت که حدود 80 تمرین‌کننده فالون گونگ در یک بازداشتگاه محلی بازداشت شده‌اند. در میان آنها، حدود 50 تمرین‌کننده خانم بودند. وکیل اظهار داشت: «نمی‌دانستم که تعداد بسیار زیادی از مردم بی‌گناه به خاطر اعتقادشان حبس می‌شوند.»

قبلاً در مورد فالون گونگ با این وکیل صحبت کرده بودم. فکر می‌کنم حالا او می‌داند که رژیم کمونیست چین چقدر شرور است. اگر یک فرد عادی فکر می‌کند بازداشت تمرین‌کنندگان غیرقابل قبول است، پس تمرین‌کنندگان فالون گونگ چگونه باید این جریان را درنظر بگیرند؟

درگذشته که به‌صورت گروهی افکار درست می‌فرستادیم، یک مرکز شستشوی مغزی محلی تعطیل شد. آن روزها را به‌یاد می‌آورم، تقریباً تمام تمرین‌کنندگان آن جریان را بسیار جدی گرفته بودند. در مقایسه با آن زمان، دست‌کم من که سست شده‌ام.

اخیراً هنگام مرور مقالات در وب‌سایت مینگهویی ناخواسته روی یک مقاله 2016 از انجمن فالون دافا کلیک کردم که یادآوری می‌کرد به فرستادن افکار درست توجه داشته باشیم. در موردش فکر کردم. متوجه شدم آن می‌تواند اشاره‌ای به من باشد تا به این موضوع خاص توجه داشته باشیم.

کمک به تمرین‌کنندگان

ما می‌دانیم که استاد آزار و شکنجه را تصدیق نمی‌کنند، اما هنگام صحبت درباره این مسئله با سایر تمرین‌کنندگان، متوجه شدم بسیاری از آنها بر این باورند که دستگیری و بازداشت تمرین‌کنندگان ناشی از شکاف‌های آنان است. این تا حدودی، منطقی است، اما در عین حال تصورم این است که با این نگرش، ناآگاهانه درحال سرزنش کردن تمرین‌کنندگانی هستیم که دستگیر یا بازداشت شده‌اند. هرچه باشد استاد از تمرین تزکیه ما مراقبت می‌کنند، چرا باید به نیروهای کهن اجازه دهیم با ما مداخله کنند؟

استاد بیان کردند:

«یک شخص باید به خودِ واقعی اولیه‌اش برگردد، واقعاً هدف واقعی انسان بودن این است. بنابراین، هرگاه کسی بخواهد تزکیه کند، می‌گویند سرشت بودایی‌اش نمایان شده است. چنین فکری، باارزش‌ترین فکر است، زیرا می‌خواهد به خودِ واقعی اولیه‌اش برگردد، می‌خواهد فراسوی این سطح مردم عادی برود.» (جوآن فالون)

از آنجا که این تمرین‌کنندگان تصمیم به تزکیه گرفته‌اند و استاد بدون قیدوشرط به آنها کمک می‌کنند، آیا درست است که نسبت به آنها افکار منفی داشته باشیم؟

نگاه به درون

به درک من وقتی با مشکلات و محنت‌ها مواجه می‌شویم، همیشه باید به درون نگاه کنیم تا وابستگی‌های خود را شناسایی کرده و رشد کنیم. وقتی سایر تمرین‌کنندگان مشکلاتی را تجربه می‌کنند، باید به‌جای انتقاد از آنها کمک‌شان کنیم. مخصوصاً اگر آنها در بازداشت باشند، زیرا نمی‌توانند نظرات‌ و درک‌های‌مان را بشنوند.

در حقیقت، هر چیزی که می‌بینیم یا می‌شنویم، حتی درباره دستگیری یا بازداشت سایر تمرین‌کنندگان، می‌تواند فرصت‌هایی برای ما باشد تا به درون خود نگاه کنیم.

ما می‌توانیم نقش خودمان را در این رنج و محنت مورد برررسی قرار دهیم. آیا آنها به‌خاطر کمک به من، زمان کمتری برای مطالعه فا داشتند؟ آیا به آنها کمک یا به آنها یادآوری کردم که هر روز افكار درست خود را حفظ کنند؟ آیا همیشه با افکار درست از آنها حمایت می‌کنم؟

علاوه بر این، پس از اینکه تمرین‌کنندگان دستگیر و بازداشت شدند، آیا آن را اینطور درنظر گرفتم که اعضای خانواده‌ام دستگیر شده‌اند؟ آیا تمام تلاش خود را صرف کمک به نجات‌شان کردم؟

دست‌کم می‌توانیم به روشنگری حقایق فالون گونگ برای آن دسته از مأمورانی که در آن دستگیری مشارکت دارند، کمک کنیم. می‌توانیم با اعضای خانواده آن تمرین‌کنندگان نیز صحبت کنیم تا درباره فالون گونگ افکار منفی نداشته باشند. در نهایت، می‌توانیم خودمان سه کار را به‌خوبی انجام دهیم و برای تمرین‌کنندگان بازداشت شده افکار درستی قوی بفرستیم.