(Minghui.org) تمرین‌کنندگان نوآ اسکاشیا، کانادا، از 16 الی 17 سپتامبر 2017 در نمایشگاه سلامتی برگزار شده در مجموعه کونراد در مرکز شهر هالی‌فاکس شرکت کردند. برگزارکنندگان این رویداد که با فالون دافا آشنا بودند بسیار از آن حمایت کردند.

برگزارکنندگان از آزار و شکنجه فالون دافا به دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) مطلع بودند و احساس کردند مهم است که مردم بیشتری نیز از آن آگاه شوند. آنها همچنین می‌دانستند که برداشت اجباری عضو از بدن زندانیان زنده به دست ح.ک.چ انجام می‌شود. آنها از دادخواست تمرین‌کنندگان از دولت کانادا برای حمایت از این تمرین پشتیبانی کردند. آنها گفتند که در رویدادهای آینده نیز از فالون دافا حمایت خواهند کرد.

پس از اینکه محل استقرار تمرین‌کنندگان به دقت طوری انتخاب شد که تا حد امکان با مردم بیشتری مواجه شوند، برگزارکنندگان توصیه کردند که تمرین‌کنندگان در مکان‌هایی دور از غرفه خودشان تمرینات را انجام دهند و با مردم صحبت کنند.

بسیاری از بازدیدکنندگان از جمله سایر شرکت‌کنندگان در نمایشگاه توقف می‌کردند تا بیشتر با این تمرین آشنا شوند. تمرین‌کنندگان از این فرصت استفاده کردند تا درباره آزار و شکنجه فالون دافا که در چین در جریان است و ارتباط آن با برداشت اجباری عضو از بدن زندانیان زنده صحبت کنند. آنها همچنین درباره این صحبت کردند که شهروند کانادایی سان چیان به طور غیرقانونی به دست ح.ک.چ به مدت چندین ماه محبوس شده و به‌خاطر تمرین‌ فالون دافا تحت شکنجه قرار گرفته است.

بسیاری از مردم خواهان امضای دادخواستی بودند که مانند دادخواست دیگری از دولت کانادا می‌خواست که با برداشت اجباری عضو مقابله کند و نخست وزیر ترودو، سان چیان را به خانه‌اش بازگرداند. افراد زیادی اطلاعات تماس خود را نوشتند تا بیشتر با این تمرین آشنا شوند.

پسر یکی از تمرین‌کنندگان با خشنودی در نمایشگاه به سایر کودکان نشان داد که چطور در وضعیت لوتوس کامل بنشینند. وقتی خانمی از غرفه دیگری نمونه کار خود را به آن پسر داد، او نیز یک فلایر فالون دافا و یک گل نیلوفر آبی کاغذی برای آن خانم برد و کمی بعد او را به سمت غرفه فالون دافا راهنمایی کرد تا بتواند با تمرین‌کنندگان صحبت کند.

برگزارکنندگان برنامه‌ریزی کردند تا نمایشگاه دیگری در ماه اکتبر در مونکتون، نیو‌برانزویک برگزار کنند و منتظر فرصتی هستند تا دوباره از فالون دافا حمایت کنند.