(Minghui.org) برقرای تماس با مردم چین برای روشن کردن حقایق فالون دافا، شین‌شینگم را رشد داد و برای به‌دست آوردن درکی واضح‌تر از فا به من کمک کرد.

نگاه به‌درون

وقتی با 3 نفر تماس گرفتم که برای گفتن حقایق دافا با آنها صحبت کنم، هر فرد چینی به استاد تهمت می‌زد و می‌خواست بداند که چرا بارها با آنها تماس گرفته‌ام.

چون این اولین باری بود که چنین واکنش شدیدی را تجربه می‌کردم، مطمئن بودم که این تصادفی نیست، اما یکی از علائم آن این بود که لازم است بعضی از وابستگی‌هایم را رها کنم.

برای یافتن مواد بد در میدان بُعدی‌ام، در شرایط احترام به استاد و فا به‌درون نگاه کردم. اما نتوانستم مشکلی را پیدا کنم و فکر می‌کردم که همیشه نسبت به فا بسیار محترمانه رفتار کرده‌ام.

پس از تفکر بسیار دریافتم که هنوز در تمام اوقات به فا احترام نمی‌گذارم. برای نمونه، هنگام مطالعه فا همیشه درحالت لوتوس نمی‌نشینم، هنگام مطالعه فا، توجه کامل به آن نمی‌کنم، هنگام فرستادن افکار درست بی‌توجه هستم و هنگام مدیتیشن وارد سکون کامل نمی‌شوم.

نگاهم به درون مرا متوجه کرد با افرادی که تماس می‌گیرم صداقتم را مورد سؤال قرار می‌دهند، زیرا کمبود نیک‌خواهی و ذهنیتی خودخواه دارم. این به آن معنا است که به‌خوبی تزکیه نکرده‌ام و بنابراین، حقیقتاً نمی‌توانم به این افراد برای درک دافا کمک کنم.

آنگاه افرادی که 2 تماسم را پاسخ دادند، هر دو پرسیدند آیا عصبانی هستم. اولین بار، توجهی به آن نکردم، اما وقتی دومین فرد همان سؤال را پرسید، به‌درون نگاه کردم و دریافتم سردرگم هستم، هشیار نیستم و خیلی احساس خستگی می‌کردم. وابستگی‌ام را که به‌دنبال آرامش بودم دریافتم. روز بعد ذهنم روشن و هشیار بود و بنابراین در تلاش‌هایم برای روشنگری حقیقت بیشتر موفق بودم.

روشنگری حقیقت برای مسئولین سطح بالاتر

این امر به‌ویژه مهم بود که با دبیران کمیته امور سیاسی و حقوقی، رؤسای اداره 610، رؤسای بخش‌های امنیت داخلی و سایر مسئولین درباره فالون دافا صحبت شود.

یک معاون وزیر در کمیته امور سیاسی و حقوقی محلی، بیش از 10 سال در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون دافا فعال بود و تقریباً در تمام موارد آزار و شکنجه در سطح محلی درگیر بوده است. او تلفن را در طول روز یا شب پاسخ نداد.

از استاد خواستم برای برقراری ارتباط با او کمکم کنند. بار دیگر که تماس گرفتم، او گوشی را برداشت، اما فوراً ارتباط را قطع کرد. دوباره تماس گرفتم و این بار او صحبت کرد. او به صحبت ادامه داد و من فقط جسته گریخته کلماتی را بیان کردم؛ اما، احساس کردم چیزی درباره راهکار حزب در پرداخت حقوقش گفت. فوراً به او گفتم: «دبیر وو، امروز فقط درباره شما صحبت می‌کنم، نه درباره حزب. اگر به شرکت در آزار و شکنجه ادامه دهید، فکر می‌کنید چه اتفاقی در انتها خواهد افتاد؟» او ساکت شد.

این فرصتی بود برای کمک به او در درک این مطلب که مورد تحقیق جامعه بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد. پس از تحقیق جامعه جهانی درباره آزار و شکنجه فالون گونگ، درباره مسئولین بسیاری که در سراسر چین در آزار و شکنجه شرکت کردند، تحقیق خواهد شد. و چنین تحقیقاتی دامنگیر خانواده‌اش نیز می‌شود. به‌نظر می‌رسید که به‌تدریج به اهمیت صحبت‌های‌مان پی می‌برد.

گفتم: «شما باید با دقت سیاست‌های منتشر شده توسط شی جین‌پینگ را از زمانی که قدرت را به‌دست گرفت مطالعه کنید. از نزدیک نگاهی بیندازید. دیگر عذری وجود ندارد، مانند بازنشستگی یا انتقال به مکانی دیگر که بتواند از کارهایی که انجام داده‌اید خلاص‌تان کند. هیچ کس مسئولیت کارهای‌تان را برعهده نخواهد گرفت. شما باید مسئولیت اعمال‌تان را خودتان بپذیرید.»

تماس تلفنی 8 دقیقه طول کشید. گرچه او موضعش را روشن نکرد، اما می‌توانستم حس کنم که به صحبت‌هایم گوش می‌کرد و درباره آن فکر می‌کرد.

هربار که با افرادی تماس می‌گیرم، آنها را آزمون‌هایی برای شرایط تزکیه‌ام درنظر می‌گیرم. وقتی نقصانی در خودم می‌بینم، به‌درون نگاه می‌کنم تا کمبودم را در تزکیه پیدا کنم، بدین ترتیب می‌توانم خودم را براساس فا اصلاح کنم.