(Minghui.org) یک بار دیگر از تمرین‌کنندگان فالون دافا دعوت شد تا در صد و چهل و نهمین راهپیمایی میراث ایتالیایی که در 8 اکتبر در سان فرانسیسکو برگزار می‌شد شرکت کنند. بیش از 100 هزار نفر در مسیر راهپیمایی در بندر فیشرمن و خیابان کلومبوس گردهم آمدند و بسیاری از آنها گروه مارش تیان گوئو، تخت روان و نمایش تمرینات فالون دافا را تشویق کردند.

اجرای گروه مارش تیان گوئو در صد و چهل و نهمین راهپیمایی میراث ایتالیایی در سان فرانسیسکو در 8 اکتبر 2017 .

تمرین‌کنندگان تمرینات فالون دافا را نمایش می‌دهند.

«امیدوارم آنها هر سال بیایند»

وقتی تمرین‌کنندگان از کنار صحنه عبور کردند، گوینده به صلح و آرامشی اشاره کرد که آنها همراه خود به این رویداد آورده بودند: «فالون دافا روشی است که جسم و روح را ارتقاء می‌دهد. اصول آن حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است.» او بسیار خوشحال بود که تمرین‌کنندگان توانسته بودند در این رویداد شرکت کنند و گفت: «متشکرم فالون دافا!»

برگزارکننده جو لورونی

جو لورونی یکی از برگزار‌کنندگان مراسم گفت از اینکه دوباره تمرین‌کنندگان را می‌بیند بسیار خوشحال است. «آنها هر سال بهترین اجرا و تخت روان زیبایی دارند.» او گروه مارش را به‌خاطر صف‌آرایی و موسیقی‌شان تحسین کرد و گفت: «موسیقی عالی و درست بود که حتماً در پشت چنین اجرایی تلاش فراوانی شده است.»

امی ویلتون یکی دیگر از برگزارکنندگان ضمن تأیید گفت: «تمرین‌کنندگان فالون دافا بخش چشمگیر و برجسته این راهپیمایی بودند. امیدوارم آنها هر سال بیایند.»

استیو لورونی برگزارکننده دیگری نیز گفت که تمرین‌کنندگان به مدت حداقل 10 سال در این رویداد شرکت کرده بودند. «رنگ‌های روشن آنها بسیار تأثیرگذار است و تخت روانشان نیز عالی است.»

تخت روان تمرین‌کنندگان فالون دافا در راهپیمایی

«تا حد اشک ریختن تحت تأثیر قرار گرفتم»

راشل جانوسون گردشگری از جورجیا بود و گفت که از دیدن تمرین‌کنندگان بسیار خوشحال است. «من هم گروه و هم اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را دوست دارم.» او از شنیدن سرکوب این تمرین در چین ناراحت شد و گفت: «این اشتباه است که حزب کمونیست مردم را به‌خاطر اعتقادشان حبس می‌کند و تحت شکنجه قرار می‌دهد. این نقض حقوق بشر است و ما باید مانع آن شویم.»

پاترشیا معلم موسیقی گفت که اجرای گروه مارش تیان گوئو را بسیار دوست داشت. «من آواز و پیانو تدریس می‌کنم و می‌توانم بگویم که موسیقی و همنوازی سازهای مختلف با هم بسیار عالی بود.» او گفت که امیدوار است زودتر روزی برسد که مردم در چین تمرینی که به آن اعتقاد دارند را آزادانه انجام دهند.

جولی پول گفت که خیلی تحت تأثیر قرار گرفت. «من گروه را به‌خاطر موسیقی و پیامش دوست دارم. در واقع به حدی تحت تأثیر قرار گرفتم که گریه کردم. اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری حقیقتاً زیبا هستند.»