(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگِ کره جنوبی در 15 اکتبر در دوازدهمین راهپیمایی جشنواره شهروندی در بوچن جایگاه نخست را به خود اختصاص دادند.

گروه مارش تیان گوئو

نمایش تمرینات

در میان 60 گروه شرکت‌کننده، گروه مارش تیان گوئوی فالون گونگ و تمرین‌کنندگان نمایش‌دهنده تمرینات در لباس‌های طلایی واقعاً توجه مردم را به خود جلب کردند. بعد از راهپیمایی آنها برای اجرای دوباره برای داوران و تماشاگران دعوت شدند.

مردم از اجرای تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای داوران فیلم و عکس گرفتند.

داوران، متشکل از سازمان‌دهندگان و شهروندان محلی، جایزه اول را به گروه فالون گونگ اهدا کردند.

برگزار کننده رویداد، جایزه نخست را به تمرین‌کنندگان اهدا می‌کند.

عکس جمعی قبل از راهپیمایی

اجراهای فالون گونگ توسط تماشاگران بسیار مورد استقبال قرار گرفت. یکی از شهروندان مسن گفت: «من هرگز چنین گروه زیبایی را در طول زندگی‌ام ندیده‌ام. فالون گونگ واقعاً شگفت‌انگیز است.» یکی دیگر از شهروندان مسن برای یادگیری تمرین ابراز علاقه کرد.

بسیاری از چینی‌ها با دیدن فالون گونگ در راهپیمایی غافلگیر شدند و احساس غرور و افتخار کردند. مرد شریف چینی که درباره آزار و شکنجه این تمرین خودشفا‌بخشی کاملاً مطلع بود گفت: «این اجرا را در چین نمی‌توانید ببینید.» آنها تمرین‌کنندگان را با شور و شوق تحسین کردند.